Det är inte konstigt att hjärtkärlsjukdomar är den största dödsorsaken i västvärlden för här har ett rädslo- och bristtänkande odlats länge. Det innebär att vi lever i ett samhälle som styrs av rädsla – för makt och rädsla är gamla, klassiska härskartekniker. Kärlek framställs som en bristvara och nyheterna ger ständigt nytt bränsle åt vår existentiella oro. För oss har pengarna – och inte kärleken – blivit en trygghet.

Vad är “ett stängt hjärta”? Det slår och fungerar givetvis och verkar som vanligt. Det handlar om en avstängning på ett känslomässigt plan och på en energinivå. Ungefär som att få en osynlig mur kring det. Många har säkert rest sin mur för att skydda sig själva, kanske för att man som barn eller i ungdomen blivit skambelagd, dömd eller hårt kritiserad för den man är. Man har känt sig eller varit oönskad och oälskad. Kanske har livet varit för farligt, och då var det säkrast att dra sig inom sitt skal och hålla tillbaka sin kärlek. 
Man stänger av för att skydda sig själv och sin kärleksenergi.

Traumatiska upplevelser och djup, primitiv rädsla är något som stänger igen hjärtat mer än något annat…

Egentligen finns det bara två krafter – eller motpoler – i universum. Det är kärlek och rädsla. Det ena expanderar och ger tillväxt, det andra krymper, fryser och hämmar. Det är när vi är rädda som vi stänger till om hjärtat. Motsatsen till kärlek är inte hat, för hat är egentligen sårad kärlek. Att känna rädsla och otrygghet eller att uppleva utanförskap och isolering värmer inget hjärta. I längden påverkar det även hjärtats fysiologiska funktion.

Varför är kraften i rädsla så stark? Alla känslor är signaler som har sitt ursprung i emotioner i kroppen. Hur vi uppfattar dessa – vad vi känner – baseras på de associationer som görs med tidigare upplevda liknande situationer. Ofta har de väldigt lite med nutid att göra.

Rädsla är enbart en signal som säger: ”Vänta! Frys! Det här är okänt, ovant eller väldigt starkt och jag har inte tillräckligt med information att hantera allt.” Man kan bli stel av skräck och allmänt handlingsförlamad. Alternativt aktiveras kamp-eller-flykt-beteendet och man tar kanske det säkra före det osäkra och flyr fältet.

Man kan också prata med sig själv för att lugna ner sig och komma ur rädslans blockering, till exempel genom att inom sig säga: “Nu blev jag visst rädd, det här känns nytt. Är det något jag kan göra för att få mer information om hur jag bäst handskas med situationen?”

Att stänga till om hjärtat är ibland helt nödvändigt för att skydda hjärtat (och själen).

Att skydda hjärtat

Erfarenhet visar att de som klarat att ”stänga” sina hjärtan när de går igenom svåra och traumatiska upplevelser inte blir lika trasiga och skadade senare. De får också bättre förutsättningar att kunna läka fullt ut när de väl är i en trygg miljö och kan börja öppna hjärtat och släppa fram sina känslor.

Ibland kan man behöva stänga till om sitt hjärta delvis för att inte överväldigas av känslor, intryck eller personer. Många gör det utan att veta om det. Till exempel är kaffe, cigaretter och choklad effektiva medel för att ”stänga” hjärtat. Dessa medel ger även en kick för hjärnan på grund av de hormoner och signalsubstanser som frisätts. Det ökar syrsättningen i hjärnan, man blir klarare i huvudet och får en ”må-bra-kick” som sitter i två timmar. Sedan blir man tyvärr tröttare än förut.

Ett stängt hjärta gör dock livet kämpigare. Det minskar tillgången till viktig information från hjärtats tolkning av emotionerna och signaler från andra energicentra. Vår uppfattning av omvärlden och oss själva blir då plattare och mer endimensionell. Vi är inte heller öppna att se och ta emot den kärlek, glädje och skönhet som finns runt oss. Det blir säkert glimtar då och då, men det kan kännas långt till glädjen. 

Om det var länge sedan man stängde – eller byggde muren – vet man kanske inte om att det är så. Man vet inte vad man saknar i livet, bara att något saknas. Som man kanske försöker fylla med annat, som mat, alkohol, arbete, tabletter etcetera.

Från början stängde vi till om hjärtat för att vi inte kunde lita på andra eller oss själva, men nu kan vi välja att öppna upp genom att skapa tilltro – till sig själv och andra.

.

Vi har inget att vara rädda för utom själva rädslan. – President Franklin D Roosevelt (1882-1945)

.

Dr Sanna Ehdins blogg