I år är det 20 år sedan den banbrytande “Den Självläkande människan” kom ut! Det var var den första bok i Sverige – av en akademiskt skolad person – som satte vår självläkande kraft i fokus. Självläkning både naturlig och medfödd hos alla, och det är den som gör att vi läker. Sanna Ehdins första hälsobok beskrev både ett helhetsperspektiv på hälsa och hur man stärker självläkningen. Boken blev en bästasäljare med över 400 000 sålda ex i tio länder, och den öppnade upp för den våg av hälsoböcker som sedan kom i Sverige. Här är text ur förordet.

Den självläkande människan, Forum bokförlag, 1999.

Välkommen bland de självläkande människorna! Inom oss finns en naturlig kraft som gör att vi läker och håller oss friska. Det handlar om att bli mer medveten om denna kraft – vår dolda potential – så att vi kan använda den för att må bra. Denna bok visar på de vägar vi kan välja för att mobilisera våra fysiska och psykiska resurser. Den visar på olika sätt att leva som förstärker vår läkande kraft och skapar god hälsa.

Hälsa är något som man bygger upp och vårdar – precis som en kärleksrelation. Genom våra levnadsval skapar vi vår hälsa och därigenom vårt välbefinnande.

Vad är immunförsvaret om inte en del av hela ditt jag? Alltså kan du inte stärka immunförsvaret utan att det samtidigt inverkar på dina tankar, hjärnans biokemi, känslorna, själen, livsstilen och matvanorna. Dessa faktorer är fullt möjliga att påverka, men du behöver kunskaper för att kunna göra rätt val. Under 1990-talet har allt fler börjat intressera sig för hälsa och alternativa vägar till läkning och välbefinnande.

Det ligger i tiden att bry sig om sin hälsa.

Egentligen är det självklart att alla har en självläkande förmåga. Om vi skär oss i fingret är det ingen som funderar på om såret kommer att läkas. Men eftersom de så kallade välfärdssjukdomarna (diabetes, benskörhet, hjärt- och kärlproblem, ledinflammationer, allergier etc.) ökar lavinartat är hälsa kanske inte längre något självklart. Då är det desto viktigare att reda ut begreppen och se vad som ligger bakom.

Vi kan välja en annan väg – den som stimulerar självläkningen och leder till god hälsa.

Under det senaste decenniet har vi lärt oss mycket om immunförsvaret och dess samband med kroppens andra funktioner. Vi känner i dag väl till hur olika faktorer påverkar hälsan och hur vi själva kan påverka dem. För mig är det en glädje att få dela med mig av både egna och andras kunskaper och erfarenheter beträffande den nya synen på hälsa.

Jag har valt att väva samman information från flera olika områden för att ge en så heltäckande bild som möjligt av hälsa och vägar till självläkning. Det är en sammanfattning av de kunskaper och insikter jag har fått under tjugo års arbete och studier. Så länge jag kan minnas har jag varit intresserad av människan. Jag har drivits av en längtan att tränga bakom fasaden och förstå själen, känslorna, kroppens funktion och helheten. Det har varit mitt riktmärke både i livet och i skrivandet av denna bok.

Boken handlar även om ett nytt sätt att se på oss människor.

Vi är inte bara kroppsliga maskiner utan vårt psyke och vår själ samverkar med kroppen på ett sofistikerat sätt. Allt sker i syfte att skapa en balanserad helhet. Därför är det viktigt att hålla kopplingen inåt levande, att stå i kontakt med sitt inre och vara lyhörd för kroppens olika signaler. Men vi behöver öva oss i att tyda signalerna.

Allt – från luften vi andas till det vi äter – påverkar vår ämnesomsättning positivt eller negativt. Immunförsvaret och avgiftningssystemet tar hand om gifter som kommer både utifrån och inifrån. Processen är dock mycket energikrävande och om kroppen överbelastas så pass att den inte förmår avgifta sig själv avsätts gifterna i de egna vävnaderna. Men vi märker det inte genast.
Först efter många års överbelastning har en sådan mängd gifter ansamlats i kroppen att problemen kan upptäckas i form av symtom som cancer, reumatism, benskörhet, åderförfettning, högt blodtryck, njursvikt eller andra degenerativa sjuk- domar.

Att vara fri från symtom är alltså inte samma sak som att ha en god hälsa.


Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte där synen på hälsa håller på att ändras drastiskt. Paradigm definieras som ”ett mönster eller en modell” och är det sätt som vi uppfattar världen på.

Det nya tänkandet kan man inte förstå genom att läsa sig till det eller få det berättat för sig, utan det handlar om en djupare erfarenhet. Om man får färgen blå eller lavendeldoft beskriven för sig, kan man inte förstå det fullt ut förrän man har sett den blå färgen eller luktat på blommorna. Så välkommen att öppna dina sinnen och andra kanaler som är vägen till en förståelse inifrån.

Denna bok hade lika väl kunnat heta Den levande människan. Därför att självläkning är en naturlig och spontan process hos en livsbejakande människa. Vilket är just vad vi behöver i vårt materiellt sofistikerade samhälle – fler levande människor.

Dr Sanna Ehdins blogg