Skogsmedicin – finns det? Ja, att vistas i naturen skyddar mot cancer och stärker binjurarna! Samt ger frid i sinnet… Här är ett referat från tankeväckande artikel i Epochtimes, Så läker naturen oss, med mina kommentarer. 
De senaste generationerna har vi distanserat oss själva från naturen på sätt som våra förfäder aldrig hade kunnat föreställa sig. Nutidens livsstil inomhus är ren, bekväm och behändig, men den kanske svälter oss på något som är vitalt för vårt välmående.
.
Den österrikiska biologen Clemens Arvay har skrivit boken ”The Biophilia Effect: A Scientific and Spiritual Exploration of the Healing Bond Between Humans and Nature” och menar att våra kroppar gjorda för att vara utomhus mycket av tiden. Att vara i naturen gör oss inte bara lugna till sinnet, det kan också hjälpa att förebygga och behandla sjukdomar.
.
Att vistas i skogen höjer halten av proteiner som förebygger eller bekämpar befintlig cancer. Det ökar även mängden DHEA i binjurarna, vilken är en föryngringshormon som har skyddar mot hjärtinfarkt. Att vistas mycket i skog och naturlig, gärna orörd miljö kan vara både förebyggande och stärkande.

En ljuvlig skogsglänta jag fann en gång…

Ny svensk forskning från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp visar samma sak: Fridfull natur med en viss öppenhet i landskapet tycks vara läkande för stressade människor. Men även virtuell skogsmiljö med fågelsång och vatten som porlar ger samma effekt, dvs att se på natur på skärmen är också lugnande.
– Vi såg att det fanns ett samband mellan de som vistades länge i skogen och lägre stressnivåer. Det finns även en skyddande effekt hos dem som har tillgång till fridfull natur. De löper lägre risk att drabbas av mental ohälsa, berättar läkaren och forskaren Matilda Annerstedt.
.
Det finns något som heter: Nature Deficit Disorder – och det är något som barn får i avsaknad av natur och som kan hävas genom att vistas mycket i naturen. Det kan ge positiv förändring i barns förtroende, tillit och motivation.
 .
Eftersom många bor i urbana miljöer är en lösning att täcka varje tänkbart utrymme i stadsmiljön med växter. Det kan vara takträdgårdar, gröna korridorer och växande fasader. Mycket bra menar jag som älskar naturen, och är uppvuxen nära och i naturen! Men det vi människor mår bästa av är fridfull natur med låga bullernivåer och en viss nivå av öppenhet i landskapet – så oundvikligen behöver vi vistas i naturen regelbundet!
.
Grönskande natur är mer läkande än vit natur, lövskog är bättre än barrskog indikerar forskningen. Men det viktiga är att man är där man trivs, och att vistas ute även på vinterhalvåret för jordens magnetfält i naturen är skyddande för oss. Den gröna ljusfrekvens är odisputabelt lugnande och läkande för våra uråldriga kroppar, och på vintern kan man vistas i en vinterträdgård eller ha mycket gröna växter hemma. Arbetsplatser och skolor skulle skapa fler gröna miljöer likt vinterträdgårdarna, det har en lugnande och kreativitetsfrämjande effekt på vårt uråldriga biologiska energisystem.
.
Jag skrev om nattens läkande kraft i Den Självläkande människan 1999. Människor som rör sig i naturen varje dag är betydligt friskare än dem som bara har kontakt med naturen en till två gånger i veckan. Många har sina favoritplatser där de känner harmoni och inre frid. Naturen har läkande energi som kan inverka positivt på vår självläkande förmåga. Det är till och med läkande att ha ett fönster mot grönskan när man ligger på ett sjukhus, jämfört med att inte ha det. I brist på fönster är det bättre att se på en naturbild en en vit vägg!
.
Vi kommer ur naturen och kommer alltid att vara en del av naturen. Moder Natur är läkande för oss! 💚🌲
.
Dr Sanna Ehdins bloggEnkla hälsoråd