Hur vi kan möta döden – det handlar om att skifta perspektivet, och hur mycket det kan ändra våra liv. Lyssna på insiktsfulle BJ Miller, läkare i palliativ vård, som uppmanar oss att tänka om och designa om hur vi ser på livets slut och mötet med döden.

Det finns nödvändigt och icke-nödvändigt lidande, där det första hjälper oss att växa och utvecklas som människor. Vi behöver inte vara rädda för själva smärtan. Otroligt stark presentation från en man som förlorat båda sina ben under knäna och ena nederarmen. Han talar från hjärtat…

Vad är viktigast nära döden? Komfort, att känna lättnad, inte vara en börda för sina kära, existensiell frid och en känsla av förundran och andlighet. Med den “Silvertsunamin” som vi nu har (med högt antal äldre människor),  behöver vi förändra vården och hur vi tänker kring det och våra mänskliga behov.

Vi behöver sikta på välmående, så att livet, hälsan och sjukvården inte handlar om att göra det mindre hemskt utan mer underbart. Godhet är det som gör vården till en givande och läkande akt.

Några citat:

  • “Sjukvården är uppbyggd kring sjukdomar – inte runt människor.”
  • “Det folk är mest rädda för är inte att dö, utan själva döendet – lidandet förknippat med det.”
  • “Sjukhus tenderar att angripa våra sinnen (med starka intryck), och det bästa vi kan hoppas på innanför deras väggar är avstängning… Bedövning –motsatsen till inspiration.”
  • “Sjukhusen är inget ställe att leva eller dö.”

Palliativ vård: Vård i livets slut är centralt i palliativ vård och innebär lindrande vård för de svårast sjuka och döende. Palliativ vård har en tidig fas som ofta är lång och en kort sen fas.

 

Dr Sanna Ehdins bloggMening, kärlek & glädje