Vägen till läkning är inte en utan många. Men i kärnan finns en och samma: förmågan att ta hand om och vårda sig själv. Self-nurture eller egenvård. Eller bättre ord: Självvård!

Att utveckla och vårda en frisk kärna är det som skapar god hälsa och ett gott liv. Men det är en komplex process som kan ta lite tid.

Det viktigaste är att inte överge sig själv – när hårda inre eller yttre kritiska röster hörs, eller man tvivlar på sig själv och det känns mörkt och hopplöst.

Ofta är det inte verklighet utan perception, en uppfattning färgad av en tidig tuff upplevelse. Den kan man ta sig förbi, och därmed kunna:

Vänd självsabotag till självvård!

Att inte döva eller fly från de känslor av övergivenhet och alieniation (=avskärmad från andra) som är vanligare än vi tror… Utan att möta dem med kärlek, tålamod och självvård.

Däri ligger nyckeln till att bli hel och frisk. Kanske igen, eller kanske för första gången någonsin.

Här är steg som är viktiga längs vägen, och bara du aktivt arbetar med en eller ett par av dessa – så kommer du röra dig framåt. Mot ökad helhet, integration och känslan av att vara och höra hemma. I dig själv, och med allt.

Picasso

 

1. Självet

• Självacceptans
• känsla av identitet
• självuttryck (verbalt/kreativt)
• Självmedkänsla
• Självkänsla
• Självförtroende

2. Förmåga att

• knyta an emotionellt
• hämta näring ur förhållanden
• sätta trygga gränser
• slappna av
• känna sinnesro
• tro och känna att livet är en gåva

3. Viljekraft

• självmotivation
• drivkraft för egna idéer
• uthållighet och “grit”
• förmåga entusiasmera andra

• slutföra det man påbörjat

Se detta som riktlinjer, en inspiration.

I navet av allt vilar Självkärleken. Den kan kännas abstrakt, men delar man upp det i steg och delmoment med konkreta ord och handligar – ja, då ger man näring till sin självkärlek!

Ge näring till det goda.

Detta är en nyskriven text, men du kan läsa mer om dessa saker i Nya Sluta kämpa – börja leva. Foto: Helen Bengtsson, på Hovs Hallar. 

Dr Sanna Ehdins blogg