“Lovetation” är en presentation om hur vi enkelt kan vända stress och oro till lugn och frid. Dr Sanna Ehdin berättar om sina två metoder som snabbt stillar tankarna och lugnar kroppen: Blissful Body-metoden och Lovetation – meditation i Love & Bliss. Hon ger bakgrund och vetenskapen bakom, och ni får uppleva Lovetation – som är behagligt, lugnande och lämnar deltagarna med en skön känsla av stilla lycka i hela kroppen. (Vinjettfoto: Alex Kydd)

Sanna visar hur vi enkelt kan bryta med negativitet, stress och oro – och få lugn och frid varje dag.

.

Att hantera stress

Ingen kommer ifrån stress idag, så vi behöver redskap i vardagen för att hantera det. Framförallt behöver vi förstå att vi har ett val, som vi både kan och behöver göra varje dag.  Vändningen kommer när du inte längre låter en stor del av din mentala tid vara upptaget av begränsningar och negativt tänkande, utan istället väljer tankar, känslor och handlingar som främjar din kropps livsprocesser.

Vi äe programmerade att lägga märke till negativa händelser i vår omvärld. Det är en grundläggande överlevnadsmekanism, men tyvärr är vårt samhälle helt marinerat i det tänkandet och matar det dagligen via media. Det är viktigt att inse detta, för mönstret gör nämligen att hjärnan reagerar starkare på de negativa intrycken än de positiva. Dessa filtreras lätt ut och det blir svårare att ta emot uppskattning, kärlek och se möjligheterna. och För varje negativ händelse behövs tre positiva för att väga upp och balansera det…

Välj det positiva

Det vi matar vårt system med avgör vad vi känner och hur vi mår. Och forskning bekräftar att gå via hjärtat är snabbaste sättet att ändra kroppens reaktioner.

Faktum är att hjärtats roll är helt undervärderad; för forskning har visat att hjärtat tar emot och reagerar på signaler utifrån snabbare än hjärnan och kommunicerar med alla celler i kroppen med ljusets hastighet. Därför är hjärtat överlägset för att åstadkomma snabb förändring i kroppen.

I en studie delades personerna in i två grupper där hälften fick träna på självgenererade positiva känslor via kärlek-godhetsmeditation (LKM – Lovin Kindness meditation) och kontrollgruppen mediterade över en väntelista. Deltagarna som tränade på självgenererade känslor fick en ökning i positiva känslor jämfört med de i kontrollgruppen. Det kunde även mätas på vagusnervens aktivitet (vagusnerven är kroppen största nerv som påverkar alla inre organ). Resultaten visade att positiva känslor, positiva sociala kontakter och god fysisk hälsa påverkar varandra i en självgående dynamisk uppåtspiral. Denna forskning är gjord av professor Barbara Fredrickson, prisbelönt forskare på Kärlekens fysiologiska effekt i kroppen

Bild från Heartmath-institutet i Kalifornien, som vetenskapligt har studerat hjärtfokusering i över tjugo år.

Annan forskning har visat att hjärtfokusering med positiva känslor genast skiftar hjärtats frekvens från en stressad, disharmonisk till en rytmisk och harmonisk (se bild). Att träna detta ofta stärker en rad fysiska funktioner i kroppen och motverkar åldrande och stress på sikt. Det är rent av föryngrande, eftersom det minskar slitaget och ökar regenerationen i kroppen.

Kontentan är att man aktivt kan välja glädje och ”bliss” i sitt liv – och att vi behöver involvera hjärtat för detta.

Det är fullt möjligt att ha ett liv där man känner inre frid, glädje och där man kan vara nöjd – utan dåligt samvete – oavsett hur man har det. Givetvis känner man ledsnad, sorg, ilska och en rad andra känslonyanser som ingår i att vara människa – men man väljer att inte stanna kvar i dem.

Den enkla är det rätta, ändå tar det ofta lång tid att komma dit…

  • Sanna Ehdin berättar: Jag började meditera 15 år gammal, lärde mig avslappning och självhypnos. Det föll sakta bort när jag var forskare, men jag började meditera igen 30 år gammal – och det vände rätt snart upp och ner på allt. Kontakten med mitt inre förändrade mitt liv från grunden, till det bättre. Jag började även med Mindfullness 1994, älskade Jon Kabat Zinns bok om detta – som ett nytt sätt att leva. Men knappt 20 år senare upptäckte jag att trots att jag mediterade, gjorde mindfullness och hade gått massor av år i terapi så var jag inte lycklig på insidan. Vad var fel? 

Blissful Body-metoden

Blissful body-metoden (fd Happy Heart-metoden) som jag utvecklade 2014-16 är ett väl fungerande program att skapa ett omgående inre lugn.  Du bryter med stressen och oron när den sker, och får då loss väldigt mycket energi. Den har tidigare bundits tidigare i att ständigt scanna omgivningen för verkliga eller upplevda faror…

Det vänder snabbt stress och oro till inre lugn och frid. Sanna Ehdin har utvecklat denna metod som kan förändra allt på tre minuter. Det stoppar den begynnande Stresskroppen (oro, stress, frustration, ilska, negativa tankar, självdestruktivitet etc) och omdirigerar hela ditt system så att du landar i Blisskroppen (eller Lugnkroppen); den som vi är skapta för att leva i och där allting fungerar som det ska.

Blissful body-metoden lugnar det limbiska systemet, och tränar om till bättre impulskontroll och bättre emotionell stabilitet. Hjärnan är plastiskt (föränderlig), och med hjälp av kontinuerlig träning med Happy Heart-metoden så rewire du hjärnan. Det kallas även för medveten neuroplastisk träning (MNT), som alla kan göra lätt själva.

• Köp instruktionsfilm här om Blissful body-metoden

Med kontinuerlig Blissful body-träning förändrar du hjärnan och kroppens reaktioner – och därmed ditt liv.

.

Lovetation

Meditation stillar tankarna och lugnar kroppen, och i Lovetation tar vi det ett steg längre mha hjärtats stora kraft och Livskraften – även kallat Kärleksenergin. Vi aktiverar vagusnerven, vilken är kroppens största nerv som reglerar alla inre organ.  Genom att stanna längre i denna höga energin kan djup transformation och läkning ske med hjälp av högsta nivån av energi. Det ger en skönt avkopplande och stärkande upplevelse som är främjande och läkande.

Det är självläkning på högsta nivå – Source Healing – utvecklad och ledd av Dr Sanna Ehdin. Det är behagligt, lugnande och lämnar deltagarna med en skön känsla av stilla lycka i hela kroppen. Upplev Lovetation – känn skillnaden.

Dr Sanna Ehdin har föreläst om hälsa i 25 år, är hälsoentreprenör och en av Sveriges främsta hälsopersonligheter vars 16 böcker sålt i över en miljon exemplar i tio länder.

Dr Sanna Ehdins bloggMening, kärlek & glädjeSömn, vila, avslappning och meditation