Sharing some reflections and downloads… på svenska nertill. Dessa texter landar alltid på engelska.

I look into the bright September sun, setting into the lake, and wonder – where are we going…? 

People are waking up to taking care of their health, primarily in a physical manner. Overweight and tiredness force people into changes. 

Good, but… at the heart of everything we have a massiv Spiritual disease running high. That is the core issue behind our current problems. The Human Spirit is weakened…

 We need to move fast now. Taking care of our bodies, diets, sleep, workout is important – essential. But we need to lift and adress the root cause, the Spiritual Emptiness. Otherwize it’s just Old School again.

There is deep tiredness within so many people.

All the digital activity and frenzy on Social media and is like attending two huge cocktail parties per day… who can hold together with such massive load of input? Addiction is rampant. Things are starting to break down. 

  • So Buddha says, be still and look within. 
  • The Sun says, look within and you will find your Light. 
  • Mother Earth says, look into your heart and you will know your self and others. Connect deeply, every day.
  • Jesus says; share and give to others, every day. That is living in Love. This is very necessary in a time when the “takers” have risen to 80 percent. 
  • Our Ancestors says, please remember your roots so we can sprout onto coming generations. 🌱🌸.

Life is a Choice, every single day. 

The Human race is up for a great challenge. It will encourage grit, perserverance and keeping together, being and staying United. 

Choose Love (bliss & harmony, not fear, every single day. That is the choice we need to do, every single day!

It’s time for Umanity! ❤️🙏🏻

.

Jag ser in i septembersolens skarpa ljus medan solen sakta går ner i sjön och undrar – vart är vi på väg …?

 Människor vaknar nu upp för att ta hand om sin hälsa, främst på ett fysiskt sätt. Övervikt och utbredd trötthet tvingar människor till förändringar. Detta är bra.

Men … i hjärtat av allt har vi en stor andlig brist, eller sjukdom, som eskalerar. Vi skapar bara fler och mer avancerade ting i det yttre, samtidigt som vi urholkas allt mer inuti. Det är kärnfrågan bakom våra nuvarande problem.  Den mänskliga Anden är försvagad…

Vi behöver röra oss framåt snabbt nu.  Att ta hand om kroppar, dieter, sömn, träning är viktigt – mycket viktigt.  Men vi behöver lyfta och ta itu med grundorsaken; den Andliga tomheten. Annars det är bara Old School igen.

Det finns djup trötthet hos så många människor. 

All digital aktivitet och sociala media frenesi blir som att delta i två enorma cocktailparty per dag… vem kan hålla ihop med en så enorm mängd input?  Addiction är utbredd. Mycket börjar att brytas ner.

  • Buddha säger; var i stillhet och se inom dig.
  • Solen säger; vänd blicken inpt så finner du ditt ljus.
  • Moder Jord säger; se in i ditt hjärta så kommer du att känna dig själv och andra. Connecta djupt, varje dag. Skapa samhöringhet via hjärtat. 
  • Jesus säger;  dela med dig och ge till andra, varje dag.  Det är att leva i kärlek.  Detta är mycket nödvändigt i en tid då ”takers” – de som vill ha och tar – har stigit till 80 procent.
  • Våra förfäder säger, kom ihåg dina rötter så att vi kan grodda, växa, de kommande generationerna.  🌱🌸

 Livet är ett val, varje dag.

 Vi mnniskor står för en stor utmaning.  Det kommer att uppmuntra ”grit”, uthållighet, personlig styrka och att hålla ihop – förenade och verka Tillsammans.

Välj Kärlek (bliss & harmoni) , inte rädsla, var enda dag. Det är valet vi nu behöver göra.

 Det är dags för Umanity!  ❤️🙏🏻

 Tog foto av Buddha and Goods Eye.

Dr Sanna Ehdins blogg