”Tänk positiva tankar” har varit som ett mantra i flera år. Det är bra eftersom att negativa tankar drar ner oss, och man kan lätt fastna i det och få ANT, automatiska negativa tankar. Men många har reagerat på lyckojakten och ”hetsen” på att tänka positivt. Tänk om det finns ett mellanstadium som är mer eftersträvansvärt? Det är att vara neutral och tänka neutrala tankar. Dvs. inte vara reaktiv = reagera eller agera på det man ”känner” eller registrerar. Att inte gå in i dömande eller fördömande. Att inte alls behöva ha någon laddad åsikt om saker, händelser eller personer spar oerhört mycket energi! Väldigt praktiskt, lugnt och skönt.

Många har reagerat på lyckojakten och vad de upplever som hetsen på att tänka positivt. Som att vi är dåliga, misslyckade människor om vi inte gör det, och är glada och positiva som en lyckad människa bör vara. Blir man arg och irriterad eller frustrerad är man en sämre människa, typ. Därför att ”lycka och vara lycklig är målet med existensen”.

Därför vill jag presentera en bra lösning och målsättning som innebär: tänk neutrala tankar! Det innebär att de varken är negativa eller positiva – utan de är neutrala. Du tar inte ställning för eller emot, och lägger ingen emotionell värdering i det hela. Det är vad buddisterna tränar på, att ställa sig utanför det hela och betrakta situationen med ett lugn. Som en yttre observatör, eller en neutral forskare som observerar det som sker. Iakttar, antecknar kanske, men dömer eller bedömer inte.

Jag kan lova dig att du spar oerhört mycket tid på att inte behöver värdera något upp eller ner. Att inte vara reaktiv är att inte koppla dig emotionellt till det som sker eller skett. Speciellt eftersom vi har liten inverkan på det mesta som händer runt oss… så varför ens bry sig om att döma det? Lägg istället din energi på det som du kan påverka.

Du är något mycket större än dina känslor.

Välj dina känslor

Vi har alla ett val när det gäller våra känslor. Det är den absolut viktigaste insikten. Du är inte den emotionen som du upplever i stunden, utan du är något mycket större. Du behöver varken reagera eller agera på den känslan som kommer till ytan i vårt medvetande; utan du kan förbli neutral. Läs gärna detta stycke igen, för innebörden och konsekvensen av detta förhållningssätt är stort.

Att välja din reaktion och mata positiva tankar är en given lösning ur det negativa snubbelhålet. 

Dina emotionerna är just detta: rena signaler och förnimmelser från ditt inre eller din fysiska kropp – som du försöker tolka och sätta ord på. Det görs vanligen utifrån tidigare präglingar, så det är nästan givet att fastna i sina mönster. Men det kan man komma åt genom att inta ett neutralt betraktelsesätt. 

Ett år från nu spelar allt det som du nu stressar över, absolut ingen roll…

Därför att alla känslor är signaler som har sitt ursprung i emotioner i kroppen. Hur du uppfattar dessa och vad du känner – baseras på associationer med dina tidigare upplevda, liknande situationer. Hjärnan försöker alltid se mönster och relatera det till vad som redan finns lagrat. Ungefär som att passa in en ny pusselbit i ett pussel med miljoner bitar.

Ofta har den reaktion väldigt lite med din nutid att göra, utan den hänger samman med tidigare präglingar. Och du är inte betjänt av att upprepa dessa gång på gång. Att ställa sig utanför med neutrala känslor är ett stort och viktigt steg i processen att bryta detta.

Vad du tänker är viktigt för det förstärks, det du matar med energi växer till sig. Så det är viktigt att stanna upp och fundera på vad man vill ha mer av. För annars går väldigt mycket per automatik.

Emotioner föder känslor

Hur fungerar känslorna? Emotionerna startar i kroppen som sinnesförnimmelser. Därefter transporteras de upp till hjärnans högre center där de tolkas till känslor. Men det är bara en bråkdel av alla emotionerna som upplevs medvetet i hjärnan, för annars skulle vi vara helt överväldigade av inkommande signaler. Det hjälper då att ha en neutral attityd, och inte gå in och värdera det som sker. 

Det hjälper även att vara i kontakt med din intuition, för den sållar informationen på en annan nivå. Oftast vet den inre rösten vad som är rätt innan hjärnan vet det. Intuitionen – eller den subtila inre rösten – är ett ovärderligt redskap för att ta reda på vad som är bra för dig, och vad du absolut bör undvika. Annars kan ”positivt tänkande” att vilja tänka och tro gott om alla leda till att utsätts för svek och blir emotionellt skadad.

Emotioner är viktiga eftersom hjärnan lagrar minnen och hämtar fram dem utifrån den emotionella laddning som är kopplat till dem. Ett nytt minne knyts (associeras) till redan befintliga minnen och de bildar tillsammans ett nätverk. Ju starkare känsla något är laddat med, desto starkare blir minnet. 

Det vi är emotionellt knutna till har således mer kraft – och det tar större plats i minnet. (OBS för upplevelser under svåra trauman gäller andra regler, eftersom hjärnan kan bli blockerad och minnesfunktioner kan stängas av i amnesi.) 

Att vara neutral

Hur övar du dig i att vara neutral? Genom att träna dig i att sätta dig utanför situationen, och se på den och dig själv utifrån. 

Ungefär som om du är en fågel som sitter på din axeln och betraktar det hela på lite distans.
Gå inte in med dina tankar eller känslor och rör till det, utan tänk som en forskare: Hmm, vad intressant.  Du behöver inte koppla inte in dig till andras känslor! Såvida du inte absolut vill känna samma känslor själv.

Men känslor färgar situationen, och då är det svårt att se neutralt på det som sker och kanske svårt att fatta rätt beslut. För bra beslut kräver överblick, lugn och tillgång till prefrontala cortex, pannloberna, som är vår senast utvecklade hjärndel.

Hjärnans funktion är som en lagringsstation, att just koppla samman tidigare minnen och upplevelser och lagra dem. Det är att se eller skapa mönster och göra sinnesintrycken begripliga. Men hjärnan kan lätt fångas av tankarnas kaskader, speciellt om det är rädslor, negativt tänkande och oro – och då är hjärnan (du) inte i nuet. Hur bryter du detta?

Meditation och Blissful body

Buddha förstod för över 2 000 år sedan att människor behövde ta bort begäret för att kunna få ro, och han föreslog meditation för att stilla sinnet. Det höjer serotoninnivån och ger färre signaler i hjärnan, vilket gör det möjligt att ”tömma tankarna”. Meditation ger därför en vällustkänsla kombinerad med frid i sinnet, samt har en rad välgörande effekter på kroppen. 

Därför är det så bra att meditera ofta, gärna dagligen, och även att träna medveten närvaro (mindfulness) eller Blissful body-metoden.

Jag utvecklade Blissful body-metoden 2013 (se länk nederst), och det en mycket effektiv metod för omprogrammering av oss själva genom att bygga om neuronerna i hjärnan, såväl som i hela kroppen. Resultatet är att vi byter från att ha fastnat i Stresskroppen (med rädsla, oro och disharmoni) till att leva i Blisskroppen (med kärlek, lugn och harmoni). Det är ett dagligt val vi gör – och behöver göra.

Det är att öva sig på att låta hjärnan stilla sig och tystna, och bara vara närvarande i nuet. Att stänga av den mentala papegojans tjatter, för att kunna kontakta djupare och visare delar inom sig själv. Den inre rösten gör sig inte hörd när det är ständigt larm omkring oss eller i egna tankars malande brus.

Att skifta fokus över till hjärtat hjälper dig att behålla ditt lugn – och finna vad som är rätt för dig. Då kan du enkelt behålla ditt inre lugn, vad som än sker. Och som med allting annat – övning är det enda som ger färdighet.

Le mera…

Slutligen, tänk neutrala tankar OCH sätt ett lätt leende på din mun. Dels för att ditt ansikte avslöjar vad du tänker ändå, och dels för att du själv mår bättre av det! Samt att leende är avslappnande för alla och smittsamt! Läs om leendets kraft här!

Vi är vad vi tänker.
Allt det vi är uppkommer med våra tankar. Med våra tankar gör vi världen.
– Buddha

Så välj dina tankar och sålla dina känslor, för det valet skapar ditt liv. – Dr Sanna Ehdin

Dr Sanna Ehdins blogg