God morgon! Dags att vakna upp nu och göra hälsosammare val – varje dag – för att rädda denna planet! Jordens djurarter utrotas allt fortare, och vi röstar inte vart fjärde år utan varje gång vi handlar. Så vi har stor personlig makt att förändra och förbättra – NU!

Varför då? För att Jordens djurarter försvinner sorgligt nog i en rasande takt. Det är ingen nyhet att jorden är på väg mot, eller kanske snarare är inne i ett sjätte stort massutdöende – som vi människor orsakar. Människans framväxt och utbredning har fört med sig förstörelse av naturliga boendemiljöer, miljöförstöring, miljögifter, strålning överallt, nanoteknik, sjukdomar, illegal jakt, utfiskning, förstörda bioepitoper mm.

Var rädd om Naturen, vi har bara en…

FAKTA: De senaste 500 åren har runt 80 av 5 570 kända däggdjursarter försvunnit, vilket innebär 1,4 procent av det totala antalet. Men samtidigt är mellan en femtedel till hälften av alla arter hotade. Det innebär att inom snar framtid kan tre fjärdedelar av allt liv du ser när du är ute i naturen vara borta för alltid…

Vill du vara med och skapa denna värld? Troligen inte – och då behöver vi göra färre EGO-val och fler hälsosamma val varje dag – för oss själva och Naturen.

Bra val är att:

  1. Konsumera mindre – dekonsumera – för vi producerar för mycket och därmed mer avfall än Jorden kan klara av.
  2. Köp ekologiskt! Vi behöver få ner den höga besprutningen av åkermark med tunga bekämpningsmedel – och få upp näringsinnehållet i maten.
  3. Handla närodlat (svenskt) så mycket som möjligt – undviker långa transporter och bättre kontroll på produktion.
  4. Köp så lite processad mat som möjligt – bättre näring och färre gifter i dig själv och i miljön. Undvik förpackningar!
  5. Släng ut alla hudvårdsprodukter, schampo etc med ohälsosamma kemikalier i – och välj endast produkter gjorda på vegetabiliska oljor och helst ekologiskt.
  6. Reparera mera – släng inte saker som inte “fungerar”, reparera istället för att köpa nytt.
  7. Återanvänd: lämna in kläder, husgeråd etc på 2nd hand och köp begagnat.
  8. Dela, låna och byt mer. Att få hjälpa en annan människa är en gåva.
  9. Åk kollektivtrafik med tåg och buss så mycket som möjligt. Halverar du din konsumtion sparar du väldigt mycket resande… 🙂
  10. Sätta igång redan idag och göra bättre val för din egen hälsa och miljön!

Det finns givetvis fler. Var hjälpsam och skriv ner en lista på fem saker som du ändrar närmaste veckan och håller. Då kan det börja att skifta…

Vad som behövs idag är att vi vanliga människor går bättre val – för vi konsumenter avgör framtiden nu. Det sker varje dag när vi handlar – inte vart fjärde år i val.

.

Framtiden är nu.

Det nya samhället har medvetna invånare som inser att vi röstar inte vart fjärde år utan varje gång vi lägger våra pengar, det vill säga vår energi, på produkter. Det är då – i stunden och varje dag – som alla är med och kan påverka utvecklingen i rätt riktning. Genom att göra små saker och handlingar som är bra för dig och din närmaste omgivning och miljö bidrar du till att skapa en fungerande värld. Så i det lilla som i det stora.

Utifrån dessa nya premisser skapas ett nytt samhälle.

Människan är en del av Naturen, och vi är beroende av den.

Fakta: Jorden har varit utsatt för fem stora massutrotningarna de senaste 450 miljoner åren, the ”Big Five”, och då utplånades minst 75 procent av alla arter. Den senaste inträffade för 65 miljoner år sedan, och då försvann 76 procent av arterna – bland annat dinosaurierna. Hastigheten med vilken däggdjur, groddjur, fåglar och reptiler dött ut under de senaste 500 åren har varit snabbare eller i vissa fall lika snabb som under tidigare massutdöenden miljontals år tillbaka, enligt forskare vid  vid University of California.

Skillnaden mot nu är dock att vi brutit och tagit upp tungmetaller ur jorden och sprider gifter och kemikalier i naturen och på (i) oss själva som inte har en motsvarighet i Jordens historia. Inkl mkt hög läkemedelskonsumtion som kissas ut. Vad gör vi när alla vattendrag är förorenade…? Hur påverkar egentligen all strålning miljön och vår egen hälsa? Om vi ser på den ökande psykiska ohälsan hos barn är det inte lovande.

Hårdvalutan inom snar framtid kommer att vara frisk luft, rent vatten, fritt från inducerad strålning och tystnad…

Dr Sanna Ehdins blogg