Vad är sjukligt beroende (addiction)? När de naturliga belöningskänslorna hela tiden triggas på konstgjord väg, med legala eller illegala droger, fastnar man lätt i ett yttre beroende. Det beror på att receptorerna mättas varvid dosen måste ökas för att uppnå samma effekt. Man behöver alltså fortsätta ta drogen för att bli av med abstinensbesvären, och snart överstiger de negativa bieffekterna den ursprungliga positiva effekten.

Ett negativt beroende är något som tar energi och skapar obalans i kroppen. Det kan utvecklas till något sjukligt och tvångsmässigt där man inte slutar fastän det orsakar skada för en själv eller för ens närmaste. Det negativa eller sjukliga beroendet urholkar vår personliga kraft och gör oss “ihåliga” – tomma inuti. Exempel på det är överdosering av spel, sex, alkohol, narkotika, arbete, mat, godis och så vidare.

Men ett positivt beroende ger oss energi och bygger upp vår självkänsla och personliga styrka. Det är till exempel lagom dos av träning, hälsosam mat, intimitet och sociala relationer.

Abstinensbesvären förvandlar det som från början kändes positivt till något belastande – lust har förvandlats till en last. Detta är akilleshälen i ett mycket begåvat biologiskt system som utvecklades för att säkra vår fortlevnad. Men det är upp till oss att sköta om detta naturliga, urgamla biologiska system så att det fungerar.

Svara ärligt på följande frågor – ja eller nej:

  • 2 eller fler ja  indikerar ett  problem och eller beroende/addiction. Rekommendation är ADDIS®, kontakta Bitten eller www.addis.se    Sammanställt av BITTEN JONSSON Reg. Nurse, Leg.SSK, Board Member  Food Addiction Institute  http://foodaddictioninstitute.org  Faculty member INFACT, www.infact.is

Alla är överens om att sjukligt beroende (addiction) är en hjärnsjukdom med svåra fysiska, psykiska, sociala och andliga konsekvenser. Det finns bra behandlingsmetoder idag.

Med ADDIS görs diagnostiska bedömningar som utforskar människors substansrelationer på djupet, som motiverar till förändring, utgör grund för kliniska diagnoser och relevanta stöd- eller behandlingsinsatser. ADDIS är helt digitaliserat system, det kostar  5 000 SEK/användare/år.

.

Dr Sanna Ehdins blogg