Vänliga ord föder vänlighet och positiva känslor. Ett empatiskt bemötande och ett par vänliga ord kan ändra din sinnesstämning. Vänlighet är kärlek i handling. Så enkelt är det.

Goda handlingar och gärningar förbättrar din psykiska hälsa visar modern forskning:

Att vara vänlig och uttrycka vänlighet eller hjälpsamhet mot andra människor gör att vi upplever att vi är av betydelse för andra och därmed meningsfulla. Och att uppleva sig meningsfull för någon annan är väldigt sammankopplat med välmående, förklarar Per Kristensson, professor i psykologi vid Karlstads universitet, i en intervju i en Nya Wärmlands Tidning.

Att göra en god gärning ger inte bara till givaren välmående, utan det minskar även risken att exempelvis insjukna i Alzheimers. (Därför att mening, glädje och kärlek aktiverar våra friskgener som inget annat! Bloggar mer om det varje måndag.)

Det finns dock biverkningar med att utföra goda gärningar: när du väl börjar, så stannar glädjen i dig. Du får lättare steg. Effekterna är smittsamma till människor i din omgivning, och du tenderar att fortsätta med goda gärningar.

I de buddistiska lärorna anses kärlek, vänlighet och empati vara en de fyra noblaste nivåerna av mänskligt medvetande – kronjuvelen. Det bekräftas av modern forskning, som har visat att människor upplever glädje i proportion till hur många vänliga handlingar de gör.

Det vill säga, ju fler vänliga handlingar, desto gladare och lyckligare blir man!

Medkänsla och kärlek utmärks av vänlighet och kärleksfullhet och då är det viktigt för dig att vara generös, empatisk och sympatisk gentemot andra människor. Du blir glad av att göra goda gärningar. Vänliga ord och handlingar hjälper till att öppna hjärtat. Dessutom, när du lyfter andra människor lyfter du samtidigt dig själv. Det skapar en win-win-situation.

När godhet, vänlighet och människokärlek blir hårdvaluta istället för att ackumulera pengar och prylar – då förändras världen.

Vänliga ord skapar självförtroende. Vänliga tankar skapar innerlighet. Vänliga handlingar skapar kärlek.

LAO ZI, född ca 600 f.kr.

 

Övning: praktisera vänlighet genom att säga vänliga och uppskattande ord till andra människor – de första du gör när du möter dem. Säg även några vänliga ord till dig själv varje dag. Börja gärna dagen med att säga något snällt och uppskattande till dig själv i badrumsspegeln – medan du ser dig själv i ögonen. 

Dr Sanna Ehdins bloggMening, kärlek & glädje