För att vi ska må bra, orka och ha gott humör behöver vi har en fungerande mag-tarmkanal! Magen och tarmarna är vårt största kraftcenter, där vi hämtar näring, energi och kraft att driva kroppens livsuppehållande processer. Som till exempel att bygga nya celler, skicka nervimpulser, stärka hjärtats rytm, avgifta kroppen och reparera skador. Tarmen och dess tarmflora är central för immunförsvaret och hormonerna – och vi är beroende av att ha positiva synergister i den rikliga tarmfloran!

För du är inte vad du äter, utan vad kroppen tar upp – och där är vi beroende av mikroberna i tarmen.

Visste du att tarmfloran är kroppens största inre organ med cirka ett kilo bakterier? Den består av 100 triljoner celler, vilket är tio gånger fler celler än resten av kroppen. (En triljon är 1 000 000 000 000 000 000 (en etta följd av 18 nollor.) Tarmfloran innehåller minst tusen olika bakterietyper, vilket är ungefär lika många celltyper som själva kroppen består av. Det sätter saker i perspektiv, och forskarna och läkarna börjar nu förstå hur oerhört central tarmfloran är för vår hälsa och välmående.

Tarmkanalen bildar ett eget ekosystem, där cellerna interagerar med varandra och den lokala miljön. Likt en vild trädgård samexisterar många olika livsformer, och vi är helt beroende av de godartade bakterierna eftersom de producerar en rad näringsämnen för kroppen. Dessutom behöver vi svampar som äter upp skräp och rester. Allt existerar in en väl avvägd balans.

Den springande punkten är dock om matens näring tas upp, för du är inte vad du äter – utan vad kroppen absorberar. Vi behöver sköta om tarmfloran, för det vi äter påverkar dess sammansättning, vilket i sin tur påverkar näringsupptaget. Därför – ju fler olika stammar vi har, ju rikare tarmflora, desto större sannolikhet för en god hälsa.

Visste du att tarmen är kroppens största immunologiska organ, tätt följt av huden och lungorna?

Tarmen en utsida

Tarmen, huden och lungorna är också de tre organ som utsätts för ständig kontakt med omvärlden. Tarmväggen är tjock som ett ögonlock, den gränsar mot insidan och skyddar kroppen mot det som passerar igenom. Via mag-tarmkanalen exponeras vi dagligen för en rad främmande ämnen eftersom denna långa kanal, med en mynning i vardera ände, de facto är en del av utsidan – och inte insidan av kroppen.

Därför återfinns cirka 70–80 procent av immunförsvarets celler i regionen. Det finns även en mängd signalsubstanser (neuropeptider) som bildar en egen liten hjärna i mag-tarmområdet. Denna är delvis självständig, men kommunicerar även med hjärnan.

Det hela är ett känsligt system som lätt kommer ur balans av skräpmat, antibiotika, stress, oro, parasiter, patogena bakterier och olika matintoleranser.

Tarmens vanligaste problemen idag är:

  • Sockermaten, som i kombination med antibiotika främjar överväxt av jästsvampar. Dessa utvecklas då från sin hjälpsamma städarform till aggressivt växande form med utskott som sätter sig fast i tarmväggen och kan skada den.
  • Glutenintolerans, som gör att tarmväggen kan skadas och ge en så kallad läckande tarm. Det innebär en lätt perforerad tarmslemhinna (med dåligt förslutna tight junctions) genom vilken små proteinfragment fritt kan ta sig in i blodomloppet. Dessa kan då sätta igång immunförsvaret eller ändra hjärnans kemiska signalsystem och skapa beteendeförändringar. De fungerar som en sorts exotoxiner, det vill säga gifter som kommer utifrån in i kroppen. Det kallas för läckande tarm-syndromet och är mer utbrett än läkare och allmänheten inser. Bilden ovan visar hur det kan se ut om man har problem med det allra mesta i mag-tarmregionen.

Mag-tarmbesvär vanligt

Mag-tarmbesvär är ett reellt problem för många. Idag beräknas hälften av Sveriges befolkning ha problem med matsmältningen och var fjärde kvinna i landet har ständiga problem med magen. Detta är självklart inte bra med tanke på att tarmfloran är central för många hormoners omvandling, immunförsvarets utveckling och hälsan som helhet.

Men det går att åtgärda det och återfå balansen genom att dagligen tillföra probiotika – hälsosamma tarmbakterier. Det stärker friskkrafterna och de synergistiskt verkande bakterierna, vilka ökar komplexiteten i det inre ekosystemet. Fiberrik kost är också bra eftersom brerna fungerar som mat för bakterierna, prebiotika, och bidrar till en mer varierad tarmflora. Samt det är viktigt att ta bort de snabba kolhydraterna som främjar jäsningar.

Matsmältningen och näringsupptaget är komplicerade biologiska och biokemiska processer och därför är de känsliga för yttre och inre påverkan. Om kroppen eller psyket kommer ur balans kan det ta tid att rätta till obalansen. Det bästa är att förebygga genom att äta så att man stödjer kroppens självläkning och undvika negativ, långvarig stress och antibiotika som lätt sätter det hela ur balans.

En väl fungerande mag-tarmflora är lika med ett välmående inre ekosystem och den bästa försäkringen vi kan ha för ett långt och hälsosamt gott liv. Det ger god utdelning när kropp och psyke befinner sig i samklang.

 

Forskningen har funnit att:

  • oligosackarider i kosten ger en minskad halt av LDL-kolesterol i blodet, en ökad vitaminsyntes och en stimulering av immunsystemet. Oligosackarider är vanligt förekommande i de flesta österländska örtmediciner som förbättrar immunförsvaret.
  • djupt deprimerade personer har en annan bakterieflora än de icke deprimerade.
  • vid fetma fanns det en avvikande bakterieflora. Försök har visat att när tarmbakterier från överviktiga djur överförs till normalviktiga djur så blir även dessa överviktiga.
  • det räcker att tillföra en enda sorts positiv bakterie, vilken sedan stimulerar och attraherar andra goda bakterier i magen att föröka sig. De fungerar som synergister och förstärker varandra.
  • att barn som har gott om laktobaciller i tarmfloran har allergier i betydligt mindre utsträckning än andra.
  • hos spädbarn med atopiska eksem och komjölksallergi stimulerar laktobaciller skyddet i kroppens barriärer (slemhinnor och hud) samt lindrar tarminflammation.

 

Text ut Nya Självläkande människan, Dr Sanna Ehdin 2014 – och där finns referenser. Nu kommer en serie artiklar om betydelsen av ett välfungerande mag-tarmsystem. 

Jag tar själv Holistic LactoVitalis Pro: med en patenterad teknologi som verkar för att skydda de goda men känsliga mjölksyrabakterierna på dess väg till tarmen där större delen av vårt immunsystem finns. Den innehåller miljarders bakterier av tolv olika stammar. 

Vinjettfoto: Paulina Westerlind. Här kan du läsa om min bakgrund.

 

Dr Sanna Ehdins bloggKost & hälsa