Zink är en mineral som behövs för en rad essentiella funktioner i kroppen, som immunförsvaret, huden, hjärnan, ögonen, energinivån och tillväxten. Men visste du att zink klart förbättrar den mentala förmågan och tankeverksamheten?

Forskarna har har identifierat minst 60 zinkberoende enzymer i hjärnan, och vid zinkbrister fungerar inte hjärnans uppfattning av omgivningen så väl. Det betyder att man får svårt att betrakta omvärlden neutralt och nyanserat.

Ny forskning har visat att zink har avgörande betydelse för kommunikation mellan cellerna. Det behövs för att bilda minne, och det kan eventuellt påverka förekomsten av epilepsi. Den högsta koncentrationen zink i hjärnan finns i nervellerna i hippocampus, vilket är vårt center för inlärning och minne.

Zinkbrist under graviditeten kan resultera i barn som har nedsatt inlärningsförmåga, är apatiska och kan vara mentalt underutvecklade. Hyperaktiva barn kan ha brist på både zink och vitamin B6 samt ha ett överskott på bly (tungmetall) och koppar. Forskare har även funnit förhöjda nivåer av bly, kadmium och koppar hos våldsamma, antisociala vuxna jämfört med icke-kriminella. Genom att ta näringstillskott av zink motverkas gifternas effekt och beteendet förändras.

Helt ny forskning från bl a Harvard visat på zinkbrist i hjärnan hos personer med Alzheimer: minnesförlusten sker på grund av förstörelse av microtuberna, vilket beror på zinkobalanser. Således är det viktigt både med antiinflammation (IFD-maten) och zink för att motverka Alzheimer.

Skaldjur har höga nivåer av zink och selen, vilket vi har brist på i Skandinavien med våra selenfattiga jordar. Speciellt ostron innehåller mycket zink – vilket är bra för den manliga potensen och spermaproduktionen. Casanova lär ha ätit sjuttio ostron om dagen!  Zink kallas det manliga mineralet, eftersom höga halter hänger samman med testosteronet – och gör att man blir mer beslutsam, effektiv, får mer tävlingslust och blir hårdare.

Vår kognitiva funktion och minne kan förbättras avsevärt genom att äta en kost son innehåller rikligt med zink och även genom att ta tillskott.

Läs mer på Zink stärker och skyddar!

Dr Sanna Ehdins bloggKreativitet, skapandeMat & näring