Kan göra dig trött och okoncentrerad

Många upplever att de känner sig tröttare och har mindre ork under det mörka vinterhalvåret. Det kan bero på själva mörkret, men det kan även vara brist på D-vitamin från solljuset som är den bakomliggande orsaken. 

Om du inte får i dig tillräckligt med D-vitamin kan nämligen känna dig både trött och lättirriterad. Det är också vanligt att uppleva koncentrationssvårigheter, vilket framför allt kan bli ett problem för barn och ungdomar som går i skolan.

Människan har D-vitaminreceptorer i hela kroppen, även i hjärnan. Att ha brist på vitaminet påverkar därför hjärnans funktion och hur du mår. Därför är det vanligt att mäta D-vitaminnivåer i samband med psykisk ohälsa.

Allvarligare besvär inkluderar depression och nedstämdhet  

D-vitaminbrist kan leda till betydligt större problem än trötthet. Låga D-vitaminnivåer kopplas till exempel ihop med psykiska sjukdomar som nedstämdhet, depression och psykossjukdom.

En studie visar att D-vitaminbrist kan vara en av underliggande orsaken till ökad inflammation i kroppen, vilket i sin tur bidrar till depressions- och självmordssymptom. Det finns även flera studier som visat sambandet mellan D-vitaminbrist och nedsatt mental hälsa under vinterhalvåret, något som de flesta känner till som säsongsdepression.

Enligt Läkartidningen finns det även flera fall av ångest och oklara smärttillstånd, framför allt hos invandrade kvinnor, som kan ha orsakats av D-vitaminbrist. 

Det pågår mycket forskning för att kartlägga sambandet mellan D-vitaminbrist och psykisk ohälsa. Det finns tydliga bevis på att D-vitamin är viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan, men ytterligare forskning krävs för att exakt kartlägga hur vitaminet påverkar det mentala välmåendet.

Läs också: Vitaminer och mineraler som stöttar vid ADHD

Så undviker du D-vitaminbrist

D-vitaminbrist är vanligare än en rad andra brister. Detta beror på svårigheten att få i sig tillräckligt via maten i kombination med den långa och mörka vintern i Sverige. För att undvika D-vitaminbrist måste du alltså se till att du får i dig tillräckligt under hela året. Du kan få i dig D-vitamin på två sätt, antingen via kosten eller från solljuset.

Några livsmedel som innehåller mycket D-vitamin är bland annat:

  • Fet fisk, exempelvis lax, sardiner och makrill
  • Mjölkprodukter, framför allt D-vitaminberikade produkter
  • Ägg
  • Kött

Under sommarhalvåret är solljuset den viktigaste källan till D-vitamin. Det räcker dock att exponera huden för solljus i cirka en kvart 2–3 gånger i veckan.

Det går förstås också bra att ta D-vitamintillskott, exempelvis i kapsel- eller tablettform.

Läs också: 7 sätt att stötta ditt immunförsvar naturligt

Så tar du reda på om du har D-vitaminbrist

Om du misstänker att du lider av D-vitaminbrist bör du kolla upp det omedelbart. D-vitaminbrist kan nämligen ge många symptom som kan påverkar vardagen negativt.

Det kan samtidigt vara svårt att veta om det är just D-vitaminbrist du har eftersom symtomen kan variera mellan olika personer. Vissa märker knappt att de har brist, medan andra kan uppleva trötthet, muskelsvaghet, värk, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter.

Det är bättre att redan i tidigt skede ta reda på om du har D-vitaminbrist eftersom det går att behandla med tillskott av vitaminet. Du kollar enkelt upp om du har brist genom att göra ett blodprov hos vårdcentralen som visar hur dina värden ser ut.

Om det visar att du har brist på D-vitamin kan du behöva rådgöra med en läkare eller dietist för att se till att du får i dig den mängd som behövs.

D-vitamin som kosttillskott

Thorne D-1000 tillhandahåller 1000 enheter rent vitamin D3 per kapsel från lanolin med rent E-vitamin som antioxidationsmedel.

Bättre Hälsa D-5000 Vegan Green Line är en extra stark D3 från lav som är en vegansk källa. Det passar bra för oss i mörka, nordliga länder. D-vitamin är fettlösligt och behöver fett för att tas upp optimalt.

Holistic D-vitamin 2 000 IE bidrar till bland annat att bibehålla normal benstomme och immunsystemets normala funktion.

Pharma Nord D-Pearls 20 µg är små mjuka gelatinkapslar med 20 mikrogram vitamin D3 i varje kapsel. Kapslarna är små vilket gör dem lätta att svälja, men de kan också tuggas.

Innate Vitamin D3 5000 bidrar till immunsystemets normala funktion. Vitamin D bidrar även till normalt upptag och utnyttjande av kalcium och fosfor samt till normala kalciumnivåer i blodet. 

Upgrit D-vitamin  innehåller 2000 IE D3-vitamin per kapsel. D-vitamin är nödvändigt för en rad olika funktioner i kroppen. D-vitamin bidrar till immunsystemets normala funktion och har en roll i celldelningsprocessen.

Av Elsa Larsson

d-vitaminpsykisk ohälsa