Pollenallergi debuterar ofta under ungdomsåren, men drabbar även äldre. Pollensäsongen har redan börjat. Den kan börja så tidigt som i februari, men detta beror naturligtvis på var i landet man bor. Pollen kan hålla sig i rörelse fram till september, så säsongen sträcker sig lång. Dock finns metoder för att dämpa pollenallergi utan att orsaka biverkningar.

Medan vissa personer klarar av pollensäsongen utan mediciner, måste andra hantera så svåra symptom att de knappt kan gå utomhus.

Vilka naturliga medel finns mot pollenallergi?

Det finns en rad olika hjälpmedel för att lindra hosta, kliande ögon och rinnande näsa. Det gäller både receptfria mediciner och de som kräver förskrivning. Vissa av dem ger tråkiga biverkningar som trötthet, vilket gör att man drar sig för att ta dem. Här får du några tips på hur du naturligt kan dämpa pollenallergi utan biverkningar av medicin.

Läs också: Boosta immunförsvaret vid pollenallergi – 5 tips

Barken från tall kan dämpa pollenallergi

Naturpreparat kan vara ett komplement och ibland kan man klara sig med bara naturens resurser. Det finns några olika kosttillskott att välja mellan. Här kommer tre:

Pycnogenol är ett tillskott som utvinns ur barken från den franska strandtallen pinus pinaster. Tillskottet har effekt på luftburen allergi, det vill säga pollen. På grund av att barkextraktet är antiinflammatoriskt så kan också astmatiker få lättare att andas under pollensäsongen.

När en allergisk reaktion uppstår reagerar kroppen på ämnen som den tycker är farliga, men som inte är det. Reaktionen frigör histamin, och denna frisättning av histamin orsakar att vi nyser, känner klåda i ögonen och blir snuviga. Antioxidanterna i pycnogenol har en naturlig antihistamineffekt som motverkar pollenallergi på grund av att det blockerar frisättningen av histamin. När histaminet inte frigörs orsakar de ingen skada i kroppen. Mastcellerna är viktiga för de inflammatoriska reaktioner som utgör en del av kroppens försvar mot infektioner och andra angrepp.

Det kan vara en god idé att starta med ett tillskott som pycnogenol redan nu, för att dämpa pollenallergi. Men man kan faktiskt få en effekt inom en kvart bara genom att tugga på några tabletter när en allergisk reaktion med rinnande näsa och kliande ögon har brutit ut.

Japansk bladmynta mot pollenallergi

Traditionellt har man använt örten perilla, en japansk bladmynta, i Asien för att bekämpa rinnsnuva, nästäppa, ögonbesvär och klåda. Örten är rik på antioxidanter och har en naturlig antihistamineffekt. En klinisk studie från 2004 visade att perilla kan blockera frisättningen av histamin. En studie på möss visade att perillaörten kunde minska symtom på anafylaktisk chock. Perilla finns i kosttillskottet Allmyn.

Läs också: Läsarnas bästa tips mot pollenallergi

Cellulosapulver kan dämpa pollenallergi

2003 utförde forskare i England en spännande studie på ett cellulosapulver från tall. 102 vuxna män och kvinnor som hade hösnuva deltog. Åtta av tio försökspersoner upplevde en stor förbättring av cellulosapulvret. De hade betydligt mindre snuva, rinnande ögon och kliande hals.

Efter den studien följde flera och mellan 80 och 90 procent av deltagarna i studierna upplevde att deras pollenallergi blivit bättre. Idag har det gjorts ett 30-tal studier med cirka 1500 deltagare. De flesta studierna är gjorda i England.

Pulvret fungerar på så sätt att man puffar upp det i näsan. Där lägger det sig som en skyddande hinna och bildar en mur mot pollen som inte kan tränga in. Resultatet blir att du inte får allergiska reaktioner av pollen.

Effekten brukar sitta kvar i sex till åtta timmar, men om du snyter dig så får du puffa en extra gång. Cellulosapulvret passar bäst för dig som vill dämpa pollenallergi och som har milda till måttliga symtom. Det har även en effekt vid pälsdjursallergi, samt skyddar vid kvalster- och dammallergi.

2009 utförde forskare en placebokontrollerad studie i Göteborg med 53 pollenallergiska barn mellan åtta och 18 år som deltagare. Studien visade att användningen av cellulosapulvret förbättrade de allergiska näsbesvären hos barnen. Bäst effekt fick barnen när pollenhalten i luften var låg till måttlig. Forskarna noterade att det inte fanns några biverkningar av cellulosapulvret vilket är en stor fördel.

När forskarna avslutade studien observerade de en signifikant minskning av allergisymtomen hos deltagarna som fick cellulosapulvret jämfört med de som fick placebo.

Cellulosapulvret är en medicinteknisk produkt och finns under namnet Nasaleze.

Av Inger Palm

allergiAllmynNasalezeperillapollenallergipycnogenol