Det är viktigt att uppmärksamma farorna med energidryck och deras påverkan på ungdomar. Genom att kombinera informationskampanjer, restriktioner på marknadsföring och utbildning i skolor kan vi arbeta tillsammans för att minska ungdomars konsumtion av dessa potentiellt farliga drycker och främja en hälsosam livsstil. Att hitta balansen mellan medvetenhet och reglering är avgörande för att säkerställa ungdomarnas välbefinnande och framtida hälsa.

Läs också: För lite energi? Här är 7 ätbara energiboosters

Vilka risker finns det med energidryck?

1. Högt koffein- och sockerinnehåll

Energidrycker utmärker sig genom sitt höga koffein- och sockerinnehåll. För ungdomar, vars kroppar och nervsystem fortfarande genomgår utveckling, kan överkonsumtion av dessa ämnen utlösa negativa konsekvenser. Höga koffeindoser kan inducera sömnstörningar, öka hjärtfrekvensen och generera ångest, medan sockret kan medverka till viktuppgång och öka risken för tandproblem. Det låga ph-värdet i dryckerna antas dessutom kunna orsaka frätskador på tänderna.

2. Överstimulering och koncentrationsproblem

Den kraftiga koffeinhalten i energidrycker kan leda till överstimulering och därmed negativt påverka ungdomars koncentration och uppmärksamhet i skolan. Detta kan påverka deras akademiska prestationer och långsiktiga utbildningsmål.

3. Hälsorisker och hjärtproblem

Forskning har visat att överdriven konsumtion av energidryck kan kopplas till hälsorisker, inklusive hjärtproblem och högt blodtryck. Ungdomar, med sina känsliga kardiovaskulära system, är särskilt sårbara för dessa risker. Barnhjärtläkaren Peter Munkhammar varnar ofta i medier kring hälsoriskerna, med att barn och ungdomar intar energidryck.

Den expansiva marknadsföringen av energidrycker

1. Riktad marknadsföring mot ungdomar

Under de senaste åren har marknadsföringen av energidrycker riktats direkt mot ungdomar. Färgglada förpackningar, unga influencers och kampanjer på sociala medier har skapat en kultur där det är socialt acceptabelt för unga människor att konsumera dessa drycker regelbundet.

2. Skapandet av en “energidryckskultur”

Genom att framställa energidryck som en nödvändig del av unga människors liv, har marknadsföringen skapat en kultur där det anses normalt att konsumera dessa drycker. Detta fenomen leder till att många ungdomar bär omkring en energidryck som en accessoar. Som ett resultat blir det en vanlig syn i skolor och vid sociala evenemang.

3. Brist på medvetenhet om hälsorisker

Den intensiva marknadsföringen har ofta nedtonat eller bortsett från att informera om de potentiella hälsoriskerna med energidrycker. Detta resulterar i att många ungdomar inte är medvetna om konsekvenserna av överdriven konsumtion och hur det kan påverka deras hälsa på lång sikt.

Läs också: Utmattad? – Få mer energi och livslust naturligt

Hur kan vi minska ungdomars konsumtion av energidryck?

1. Tydligare hälsomärkning

Regeringar och hälsoorganisationer bör överväga att införa tydligare hälsomärkning på energidryckförpackningar, liknande tobak och alkohol. Detta skulle hjälpa till att informera konsumenterna om de potentiella farorna och skapa en medvetenhet om riskerna.

2. Begränsningar på marknadsföring mot ungdomar

Lagar och regler bör införas för att begränsa marknadsföringen av energidrycker mot ungdomar. Detta skulle inkludera restriktioner på användningen av unga influencers och färgstarka kampanjer riktade mot den yngre målgruppen.

3. Utbildning om hälsorisker i skolor

Hälsoutbildning i skolor bör inkludera information om de specifika hälsoriskerna med energidryck. Detta skulle hjälpa eleverna att fatta informerade beslut om sin konsumtion och skapa en medvetenhet om dess påverkan på deras hälsa.

Av Manda Tärnström

energidryckPeter Munkhammarungdom