Men hur går allting till – varför förloras fiskeredskapen och vilka konsekvenser kan kvarbliven fiskeutrustning egentligen ha på det marina livet? Läs vidare för att lära dig mer om varför det kommersiella fisket är den verkliga boven i våra vattendrag!

Varför förloras fiskeredskap?

Enligt Worldwidelife.org utgör förlorad fiskeutrustning närmare 10 procent av den totala nedskräpningen i våra hav. Det motsvarar ungefär mellan 500 000 och 1 miljon ton fiskeredskap som går förlorade i våra hav – varje år. Mycket av det hamnar i den flytande sophögen Great Pacific Garbage Patch som numera består av nästan hälften (46 procent) spöknät.

Men varför blir så mycket fiskeredskap kvar efter att fiskebåtarna åkt hem?

Den vanligaste anledningen är intressekonflikter mellan yrkesfiskare och kommersiellt fiske där de olika aktörerna kör över varandras utplacerade garn, vilket leder till förstöring av redskap. Det kan också bero på att vädret ställer till det med hårda vindar och strömmar som gör att redskap slits, flyttas eller blir förstörda. Men det kan likaväl ha att göra med slarv och dålig kunskap hos utövaren. 

Läs också: Varför behöver vi stoppa överfisket?

Konsekvenserna av förlorad fiskeutrustning

  1. Fiskeutrustning blir till mikroplaster. Plastkomponenter i övergivna redskap blir till mikroplastpartiklar som förorenar haven eftersom det tar extremt lång tid för dem att brytas ned. Många havsdjur kan också missta dessa plastpartiklar för plankton.
  2. Plågsamt för djur. Gamla fiskenät fortsätter att fiska även efter fiskebåtarna åkt hem. Havslevande djur som fiskar, fåglar, tumlare eller sälar kan fastna i dem med infektioner, minskad sim- eller flygförmåga, sämre allmänt mående eller i värsta fall en mycket plågsam död som följd.
  1. Spökfiske uppstår. När förlorad lina, bur eller nät har fångat ett djur som sedan dör så kan det locka till sig ännu mer fiskar och skaldjur som i sin tur också fastnar och dör. Det gör att hela processen upprepas om och om igen och blir en stor ond cirkel. 
  1. Skadar viktiga habitat på havsbotten. Förlorade fiskeredskap orsakar också skador på känsliga livsmiljöer som sjögräsängar, salta våtmarker och korallrev. Just korallreven är hem åt en extremt stor mängd djur och organismer. 
  1. Medför farliga toxiner. Redskapen som är förlorade kan transportera och överföra farliga toxiner och kemiska föreningar till marina näringsnät.
  1. Kan påverka ekostystemet negativt. Precis som andra typer av marint skräp kan förlorade fiskeredskap transportera invasiva arter mellan länder, vilket kan utgöra ett hot mot ekosystemet på den nya platsen. I värsta fall kan det leda till utrotning av en art som tidigare trivdes på denna plats. 
  1. Kan skada båtar och fiskeredskap. Borttappad fiskeutrustning som fortfarande har en typ av flytmarkör kopplad till sig kan skapa problem bland båttrafik. Exempelvis kan repet som är kopplat till markören eller bojen fastna i båtpropellrar eller till och med täppa igen roder eller vattenintagsventiler, vilket utgör en säkerhetsrisk.
  1. Socioekonomisk påverkan. De förlorade fiskeredskapen kan bidra till förlust av kommersiellt värdefulla arter samt till nedskräpning av stränder.

Läs också: 6 saker du kan göra för att stötta Östersjön

Fiska skräpfritt

Ska du ut och fiska? Alla kan vara med och bidra till ett skräpfritt fiske och försöka förhindra att redskap går förlorade i onödan. Med några enkla knep som att välja utrustning av hög kvalitet, att alltid kolla igenom sin utrustning och ta med sig en skräppåse för att enkelt samla upp eventuellt skräp under fisketuren har man redan säkerställt ett bättre fiske. 

Vad kan jag göra om jag hittar spökgarn?

Problemet med gamla fiskeredskap från kommersiellt fiske är uppmärksammat och det finns idag flera organisationer som jobbar för att få bort redskapen. Ingen gynnas av att fiskeutrustning går förlorad. 

Om du skulle hitta övergivet fiskeredskap kan du bland annat rapportera in det till projektet “Ghost Guard”. 

Av Elsa Larsson

havMikroplastÖverfiske