Bara för att en produkt kallas naturlig är det inte säkert att den är bra för miljön eller dig. Inom mat och dryck finns tydliga riktlinjer över vad som får kallas eko men för skönhet är det en annan historia. Där kan det räcka med en gnutta av en ekologisk ingrediens för att det kan få stå ”organic” på produkten. Tur att det finns märkningar som kollar innehållet åt oss. 

Mat

EU-lövet eller EU-ekologiskt

För att mat ska få EU-märkningen ekologiskt får man inte använda konstgödsel eller syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Fodret till djuren är ekologiskt och mestadels odlat på den egna gården. 

KRAV

KRAV anser sig vara Sveriges striktaste ekologiska märkning, de beskriver sig som att de är en ekologisk märkning – och mer därtill. Till exempel har KRAV utökade regler för till exempel djuromsorg. De har även regler för klimat och social hänsyn.

Soil association 

Detta är Storbritanniens märkning för ekologiskt och finns för livsmedel, djurhållning, textilier och skönhetsprodukter. Den som märker sina varor måste nå upp till minst EU-lövets standard plus Storbritanniens egen. 

Läs också: 5 förändringar för hållbara badrumsprodukter

Kläder och textilier

Kläd- och textilindustrin är en källa till kemikalie- och växthusgasutsläpp. En del märkningar visar att inga rester av farliga ämnen finns kvar i tyget när det säljs men den medvetna konsumenten vill förstås inte att den typen av kemikalier ska användas alls vid tillverkning. Kom också ihåg att det mest miljövänliga och hållbara plagget är det du redan äger, byter till dig eller köper second hand. 

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens märkning. Oftast ekologiskt och tillverkas med mildare kemikalier. Second hand, vintage och remake får även det kallas Bra Miljöval. Märkningen tar hänsyn till hela kedjan av textiltillverkning.

Svanen

En nordisk märkning av alla typer av textilfibrer. Svanen har höga klimat- och miljökrav och de följer även upp textilens kvalitet. Odlingen ska vara ekologisk. De vill också att arbetsvillkoren för respektive produktionsland ska följas.  

Gots (Global Organic Textile Standard)

Här gäller miljökrav både för odling av fibrer till tyger men även varje steg i processen. Fibrerna till tyget ska vara odlat ekologiskt enligt EU-diektiv.

Oeko-tex

Krav på att inga rester av skadliga kemikalier ska finnas i textilen men inga miljökrav för övrigt.  

s också: Köp hållbart – följ dessa steg

Skönhet och hygien 

Det kan finnas skadliga kemikalier både i förpackningar och produkter i badrummet. Skönhets- och hygienprodukter är ett viktigt område för den som vill leva hållbart. 

Bra Miljöval och Svanen

Ställer hårda krav på innehållet, både när det gäller din hälsa och miljön. Går längre än lagen och förbjuder många ämnen och begränsar mängden av andra ämnen som får finnas i produkten. Har krav på hela slutprodukten, inte bara delar av innehållet.

EU Ecolabel, Cosmos Organic och Natrue  

Dessa tar också hänsyn till hälsa och miljö, men inte lika långtgående som de två föregående. 

Av Katarina Fornander

ekologisktgotsguidkravsvanen