Psoriasis är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom. I Sverige beräknas 250 000 till 300 000 personer vara drabbade av psoriasis vilket gör sjukdomen till en av våra vanligaste folksjukdomar, en sjukdom som ibland även kan innebära ett stort lidande för den drabbade. Trots att många har sjukdomen finns det en bristande kunskap om den, båda bland befolkningen och inom vården. Utseendet med stora röda, fjällande fläckar kan skapa oro både hos den drabbade och omvärlden, men psoriasis smittar inte. Tidigare trodde man att psoriasis ”bara” var en hudsjukdom, men detta har visats vara fel.

Läs också: Betakaroten skyddar huden inifrån

Plaquepsoriasis – fjällande fläckar

Psoriasis kommer i olika former. Det vanligaste är så kallad plaquepsoriasis som kännetecknas av fjällande fläckar i olika storlekar, ofta på armbågar och knän men de förekommer även på större ytor så som till exempel på bålen. Många kan dock enbart ha psoriasis på händer, fötter, i hårbotten eller på naglarna.

Behandling av psoriasis

Det finns idag inget botemedel för psoriasis, behandlingen som ges syftar framförallt till att ge symptomlindring. Psoriasis behandlas främst med mjukgörande krämer i kombination med kortisonsalvor där vissa även innehåller en sorts D-vitamin. I de fall där lokalbehandling inte är tillräcklig kan den kombineras med UVB ljusterapi, klimaterapi eller medicinska behandlingar med tabletter eller sprutor (till exempel methotrexate, apremilast samt biologiska läkemedel).

All medicinsk behandling av psoriasis syftar till att minska inflammationen, antingen lokalt på huden eller i kroppen. Sjukdomen botas inte genom att inflammationen minskas, däremot kan man få en symptomlindring.

Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel har visat sig vara effektiva vid behandling av symptom vid psoriasis, därför har det på senaste tiden utvecklats flera biologiska läkemedel. Biologisk i sammanhanget betyder inte att produkterna är naturliga utan det är läkemedel som påverkar bestämda signaleringsmolekyler som man vet har med inflammationen att göra, och därmed minskar graden av inflammation. Inte heller dessa ger 100 procent effekt på alla patienter och kostnaden för dem är hög. Behandlingen är därför avsedd till de patienter som har testat andra behandlingar, men inte fått tillräckligt bra effekt.

Läs också: Så fixar du sommarfötterna

Inflammation – inte bara i huden

Man vet att psoriasis är en sjukdom som orsakas av kronisk inflammation i kroppen, sjukdomen ger dock inte endast plaque och inflammation i huden utan ofta även andra sjukdomar i kroppen. Över 40 procent av alla psoriasispatienter har ledbesvär och någon grad av psoriasisartrit och psoriasispatienter löper även en 50 procent ökat risk för hjärt-kärlsjukdomar, metabolt syndrom och diabetes. Därutöver finns det kopplingar mellan psoriasis och inflammatoriska tarmsjukdomar samt andra autoimmuna sjukdomar.

Psoriasis, liksom de andra nämnda sjukdomarna är i stor utsträckning livsstilssjukdomar.

Psoriasis förvärras av stress

Stress påverkar psoriasis negativt, många patienter upplever att stress ofta förvärrar deras psoriasis eller gör det svårare att behandla. Bara att ha psoriasis kan vara stressande i sig, ofta blir det en ond cirkel. Det finns evidens att behandling av stress med avslappning, hypnos, biofeedback och kognitiv terapi kan ha en positiv inverkan på psoriasis (1).

Motion påverkar också psoriasisaktiviteten, regelbunden motion har en viss skyddande effekt på psoriasis och minskar svårhetsgraden. Tyvärr är det dock så att när patienter får psoriasis, minskar de mängden av motionen av olika skäl vilket kan bidra till att deras psoriasis blir sämre och mer kronisk (2).

Påverka psoriasis med livsstilen        

Sedan man upptäckte kopplingen mellan hudpsoriasis och andra kroniska sjukdomar har man gjort flera studier med kost och andra interventioner för att behandla psoriasis. I en dansk studie visade sig en lågkaloridiet vara effektivt i behandling av psoriasis hos överviktiga patienter. Patienterna i interventionsgruppen hade en ganska stor viktnedgång och fick betydligt effekt på deras psoriasis jämfört med patienter som fortsatte med sin vanliga diet (3).

Man har även sett effekt på gastric bypass-kirurgi, där patienter efter operationen går ner i vikt och samtidigt får effekt på deras hudpsoriasis (4).

Läs också: Johanna Bjurström – “Ser fram emot Ekoappens community”

Inflammationshämmande kost minskar besvären

Medelhavskost rik på anti-inflammatoriska grönsaker och goda fetter är associerat med att minska graden av psoriasis, och man har även associerat en kost som är pro-inflammatorisk (vanlig västerländsk diet med mycket kolhydrater och prefabricerade matvaror) med mer allvarlig grad av psoriasis (5).

Generellt kan man säga att kosten påverkar graden av inflammation i kroppen och kronisk inflammation ökar blodtrycket och stör kolhydratmetabolismen och tarmfloran vilket kan trigga psoriasis och ge en mer allvarlig och svårbehandlad psoriasis.

Ny studie visar bekräftar kostens betydelse

I en nyligen avslutad studie fick överviktiga patienter med kronisk psoriasis som inte fick någon medicinsk behandling, i början lågkalorie, ketogen kost och i andra fasen av studien en anti-inflammatorisk medelhavskost, och efter 10 veckor hade 65 procent av patienterna minskat deras psoriasis med 75 procent helt utan medicin. Hela 97 procent hade en minskad psoriasisaktivitet med över 50 procent (6). Mycket få läkemedel (även nya biologiska) visar i studier på lika bra eller bättre resultat på så kort tid.

Psoriasispatienter som testas positivt för glutenintolerans har även effekt på deras hudpsoriasis med glutenfri kost (7).

Omega-3, D-vitamin och gurkmeja

Även olika kosttillskott har studerats för deras effekt vid psoriasis och de med bäst dokumenterad effekt är omega-3 från fiskolja (8), D-vitamin (8) och curcumin från gurkmeja (9).

Sammanfattningsvis är psoriasis en kronisk inflammatorisk hudsjukdom, som idag behandlas effektivt med läkemedel. Man kan inte bota psoriasis med läkemedel så behandlingen är ofta livslång. Man kan även påverka psoriasis genom livsstilen och kosten. Anti-inflammatorisk kost, eventuellt med kosttillskott av omega-3 och D-vitamin kan vara gynnsamt, tillsammans med en aktiv livsstil med motion och minskning och hantering av stress.

Av Susanna Hartmann-Petersen, överläkare specialiserad på dermatologi

behandlingd-vitamingurkmejahudläkarelivsstilomega-3psoriasis