Vad är gummi?

Gummi är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen med elastiska egenskaper, eller elaster. Materialets goda hållbarhet och isolerande egenskaper gör att det ofta används i däck, slangar, dykutrustning, skor och regnkläder.

Det finns två olika typer av gummi: växtgummi (eller naturgummi) och syntetiskt gummi.

Syntetiskt gummi

Syntetiskt gummi framställs genom en industriell process där man använder restprodukter från petroleumindustrin. Produktionen av denna typ av gummi började under andra världskriget när importen av naturgummi stängdes ner, men man fortfarande var i behov av däck och andra gummiartiklar. 

Jämfört med naturgummi har syntetiskt gummi en starkare doft, men också bättre motståndskraft mot värme. Det är också ett bättre alternativ för personer som har en allergi mot naturgummi.

Läs också: Vilka livsmedelsförpackningar är miljövänliga?

Växtgummi/naturgummi

Denna typ av gummi framställs på naturlig väg av mjölksaften från gummiträdet Hevea brasiliensis. Eftersom det inte sker någon produktion av naturgummi inom EU är stora delar av världen beroende av import från bland annat Asien, Sydamerika och Afrika. Två av de största naturgummiproducenterna idag är Thailand och Indonesien. 

Är gummi hållbart?

Det är möjligt att odla gummiträd på ett ekologiskt och hållbart sätt, något som ofta sker i Amazonas bland lokala bönder som bedriver småskalig produktion. Men hos de största producenterna i Asien blir produktionen av naturgummi betydligt mindre miljövänlig.

Dels måste man skövla mycket skog för att kunna odla gummiträd, vilket är ett hot för den biologiska mångfalden. Odlingarna bidrar också till skadliga utsläpp eftersom de ofta kräver konstgödsel och växtgifter samtidigt som de skapar en farlig arbetsmiljö för de anställda.

Vad gäller syntetiskt gummi tillverkas det som tidigare nämnt av råolja, en ändlig resurs som bidrar till ökade koldioxidutsläpp. Det är med andra ord långt ifrån hållbart, och trots att naturgummi i många fall har bättre egenskaper använder vi ändå allt mer syntetiskt gummi. Faktum är att mindre än hälften av alla gummibaserade produkter idag är tillverkade av naturgummi, medan resterande är av syntetiskt gummi.

Viktigt att titta efter certifieringar

Huruvida gummit är miljövänligt eller inte beror alltså på hur det framställs. Bara för att något är tillverkat av naturgummi innebär inte detta automatiskt att gummit är hållbart. Som tur är börjar dock allt fler företag importera gummi från hållbara odlingar som använder färre bekämpningsmedel och erbjuder rättvisa arbetsvillkor. 

För att ta reda på om gummit du köper är hållbart är det bästa sättet att titta efter märkningar och certifieringar, så som FSC (Forest Stewardship Council), Fairtrade eller WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production). Det är extra viktigt om du till exempel ska köpa gummileksaker till barnen.

Läs också: Så undviker du farliga kemikalier i hemmet

Är gummi nedbrytbart? 

Att något är nedbrytbart innebär att det kan brytas ner i en naturlig miljö och att mikroorganismer förvandlar det till vatten, koldioxid eller biomassa. Det är dock viktigt att inte blanda ihop nedbrytbart med komposterbart, då en produkt kan vara nedbrytbar, men ändå lämna efter sig kemiska ämnen som kan vara skadliga för miljön. 

Naturgummi är en naturlig produkt kommer från träd, vilket gör att det både är nedbrytbart och komposterbart. Syntetiskt gummi, å andra sidan, innehåller kemiska ämnen som inte går att bryta ner naturligt och som kommer att finnas kvar i naturen långt efter att själva gummit brutits ned.

Värt att nämna är dock att naturgummi inte är värt att kompostera eftersom processen kommer att ta väldigt lång tid. Att bryta ner en gummisula från en sko kan till exempel ta mellan 50 – 80 år. Då kan det vara bättre att lämna gummit till återvinningen istället.

Av Elsa Larsson

återvinninggifterhållbarhetMiljövänligt