Internationella mansdagen belyser den manliga krisen

Den internationella mansdagen infaller den 19 november varje år, vilket den har gjort sedan 1999. 

Detta är en dag då man fokuserar lite extra på pojkars och mäns psykiska hälsa, men också deras bidrag till samhället och manliga förebilder. Kort sagt är det en motsvarighet till den internationella kvinnodagen. 

Metoo-rörelsen har dock fått många att ändra synen på den här dagen. I princip varje år startas en debatt kring huruvida vi faktiskt behöver en internationell mansdag eller inte. Många ifrågasätter om den verkligen ger något värde jämfört med den internationella kvinnodagen. 

Och svaret är förstås ja, den internationella mansdagen är minst lika viktig som kvinnodagen. Den representerar trots allt inte särskilda individer, utan lyfter männen som grupp. 

Läs också: Magnus Hedman: “Självförtroendet dödade självkänslan”

Vi behöver lyfta bra manliga förebilder

Ideal är problematiska, oavsett om det handlar om kvinnor eller män. Enligt traditionella maskulinitetsnormer ska män vara stora och starka, se bra ut, inte gråta eller visa känslor och de ska helst vara mycket framgångsrika. 

Detta leder dels till att män konkurrerar och jämför sig med varandra, men det kan även hämma jämställdheten på sikt, framföra allt i arbetslivet. Skillnaderna i män och kvinnors årsinkomster blir till exempel ännu större när män tar ut mindre föräldraledighet och vårdar sjuka barn mer sällan än kvinnor.

Kort sagt behöver vi uppmärksamma bättre manliga förebilder – män som tar lika mycket ansvar för hem och familj som kvinnorna, även om det sker på bekostnad av deras karriär och pension. 

Männen och våldet

I princip all statistik tyder på att många män mår dåligt. Psykisk ohälsa bland män tar sig ofta uttryck i våld, både mot kvinnor, barn, män men också mot dem själva. Faktum är att män är överrepresenterade som våldsutövare, men också som offer för andra mäns våld. 

Bortsett från det är självmord faktiskt den vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15 – 44 år. Det allra högsta suicidtalet finns dock enligt Folkhälsomyndigheten bland män över 85 år – 44 personer per 100 000 invånare. Det kan jämföras med knappt 4 per 100 000 invånare bland kvinnor i samma ålder. 

Problematiken kring patriarkatet 

Patriarkatet kan ställa till med problem för män inom en rad olika områden, inte bara när det gäller våld. 

Till exempel är män mer benägna att utveckla alkohol- eller narkotikamissbruk. De är inte heller lika öppna för att be om hjälp eller uppsöka sjukvård som kvinnor. I regel är de dessutom mer ensamma, särskilt om partnern försvunnit, och får normalt sett en svagare relation till sina barn. 

Bortsett från allt det förväntas de försörja sin familj och konkurrera med andra män i karriären. Statistik visar också att de tappar mer i status av att vara låginkomsttagare och att arbetslösheten högre bland män än kvinnor.

Anpassa manligheten till nutiden

Genom att försöka eliminera de manliga idealen och uppmuntra män att prata om sina problem kan vi lägga grunden till en modernare manlighet. Och det är det den internationella mansdagen handlar om – att minska den psykiska ohälsan genom att krossa gamla normer. 

Läs också: Effektiv och hållbar hudvård för män

Viktiga vitaminer och mineraler för män 

Låt oss avsluta denna artikel med att tipsa om några vitaminer och mineraler som är extra bra för män. 

  • Vitamin D: Viktigt för att bibehålla normala testosteronnivåer samt en god hjärt- och benhälsa.
  • Magnesium: Bra för musklerna, proteinsyntesen, nervfunktionen och håller blodsockret på en jämn nivå. 
  • Bor: Kan förbättra den kognitiva funktionen, immunförsvaret och prostatahälsan. 
  • Omega-3: Antiinflammatoriskt och bra för hjärta, leder och hjärna. 

Kosttillskott som kan stötta mannen

BioCare Male Multinutrient är en avancerad multivitamin med hög styrka för mäns hälsa, energi och testosteronnivåer. Den är kliniskt effektiv – stöder energi, testosteronnivåer, kardiovaskulär hälsa och fertilitet.

Solaray BioCitrate Magnesium är ett viktigt mineral för nervsystemet, muskulaturen och skelettet samt för att ta hand om kolhydrater i kroppen. Tillsammans med kalcium och fosfor ger magnesium hårdhet och styrka åt vårt skelett.

Pharma Nord Prelox är ett kliniskt testat kosttillskott för män. Tabletterna kombinerar de naturligt förekommande ingredienserna L-arginin aspartat, taurin och Pycnogenol.

Octean Original Silicea MAN  innehåller kisel i form av ytterst finfördelad amorf kiseldioxid. I naturen finns kisel överallt där flexibilitet, styrka och elasticitet behövs

Thorne Men’s Multi 50+ har skapats för den mogne mannens behov. Produkten av en väl sammansatt blandning av vitaminer och mineraler. Här finns tillräckliga nivåer av de mest väsentliga vitaminerna och mineralerna i former som tas upp väl i cellerna.

Av Elsa Larsson

internationella mansdagen