Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom kallades tidigare för utbrändhet eller för att ”gå in i väggen”. Det orsakas av långa perioder med stress eller stora påfrestningar utan tillräcklig återhämtning. Om man lider av utmattningssyndrom kan man drabbas av både psykiska och fysiska symptom som mag- och tarmproblem, upprepade infektioner, sömnproblem och nedstämdhet.

Symptom vid utmattningssyndrom
Man får nästan alltid både kroppsliga och psykiska symptom om man är drabbad av utmattningssyndrom. Vilka besvär man får skiljer sig dock från person till person. Följande besvär är dock vanliga:

  • En stor trötthet som inte går att vila bort
  • Svårt att somna på kvällen och/eller uppvaknande på natten
  • Irriterad, orolig och nedstämd
  • Ångest
  • Du glömmer saker och har svårt att koncentrera dig
  • Du kan inte planera och genomföra uppgifter
  • Fysiska besvär som hjärtklappning, yrsel och värk
  • Känslighet för ljud
  • Besvär från magen och tarmarna

För många utvecklas problemen under lång tid. För andra kommer besvären tvärt. En del får plötsligt svårt att orientera sig eller att göra vanliga saker som man annars gör med lätthet i vardagen, t ex följa med i ett samtal eller låsa upp en dörr. En del får en känsla av att de är förvirrade, får stark ångest eller yrsel.

Många upplever skamkänslor och skuldkänslor, en känsla av att känna sig misslyckad och många känner sig nedstämda.

Så kan du minska risken för utmattningssyndrom
Ta tidiga tecken på stress på allvar och försök att vidta förändringar som förhindrar besvären att bli värre. Under stressiga perioder är det viktigt att hitta tillfällen för vila så att du får ny kraft och energi och ger kropp och själ en chans att återhämta sig.

Olika personer återhämtar sig på olika sätt och det är viktigt att man hittar sitt eget sätt att koppla av och känna lugn. Många upplever att motion är en viktig faktor för att må bättre. Att umgås med familj och vänner och att prioritera fritidsintressen kan också ge ny energi.

Sömnen är oerhört viktig för att minska risken för utmattningssyndrom. Sömnen behövs för att kroppen och hjärnan ska kunna vila och bearbeta intryck.

Det är också klokt att då och då ser över sin livssituation och fundera på om et finns något som du kan förändra för att minska stress. Balans mellan arbete/studier och fritid är viktig. Reflektera också över vad du tycker är viktigt i livet och vilka behov du har. Skapa tid för det som gör att du mår bra och ger dig återhämtning.