Som inledningen i översiktsartikeln ”Disorders of Human Coenzyme Q10 Metabolism” i International Journal of Molecular Sciences beskriver, är koenzym Q10 inte något vitamin eftersom det produceras i olika vävnader i människokroppen.

Men detta lilla koenzym kan fås som tillskott, och i likhet med flera vitaminer fungerar Q10 som en antioxidant. Koenzymet är dessutom involverat i omsättningen av antioxidanterna C- och E-vitamin.

Ett litet hjälpenzym med stort inflytande

Anledningen till att Q10 är så viktigt för oss människor, är att det är ett centralt hjälpenzym för våra mitokondrier som är cellernas energifabriker. Det betyder att utan Q10 så slutar vi skapa energi och då upphör alla muskler, inklusive hjärtmuskeln, med sitt arbete.

Denna roll i cellernas energiproduktion gör att Q10 har effekt på flera olika sätt. Till exempel vet vi att detta koenzym har en inflammationsbromsande funktion, det har betydelse för kolesterolomsättningen, det påverkar hur flera av våra gener kommer till uttryck och det har även effekt på flera andra områden.

Läs också: Utmattad? – Få mer energi och livslust naturligt

Med åldern avtar produktionen

Enligt översiktsartikeln innehåller den mänskliga vävnaden cirka 2 000 mg. Det mesta producerar vi själva, medan vi får i oss ungefär 5 mg genom vår dagliga kost. Vi producerar allra mest i 25-årsåldern och därefter sjunker produktionen stadigt. I 65-års-åldern ligger den på ungefär hälften.

Hjärtat, njurarna, stora muskler och levern innehåller mest Q10, eftersom det är här som energiförbrukningen är högst.

Förutom av åldern påverkas våra Q10-nivåer även av läkemedel och flera olika sjukdomar. Men oavsett varför vi har brist på Q10, så påverkar bristen vårt hälsotillstånd.

Brist ökar risken för stora utmaningar

Brist på Q10 kan grovt delas in i primär och sekundär brist. Primär brist beror på genetiska (medfödda) sjukdomar som direkt påverkar vår förmåga att producera Q10. Sekundär brist däremot är förvärvad, något som uppstår till följd av tidigare nämnda orsaker: ålder, läkemedel, livsstil, andra sjukdomar osv.

Det finns en koppling mellan brist på Q10 är och utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk njursjukdom, typ 2-diabetes och ämnesomsättningssjukdomar.

Vissa av de läkemedel man har kunnat koppla till Q10-brist är kolesterolsänkande läkemedel, högst sannolikt eftersom kolesterol faktiskt krävs för att kroppen ska kunna bilda Q10.

Välj tillskott med omsorg

Energikrävande vävnader som hjärna, muskler och njurar lider snabbast vid brist på Q10. Detta på grund av deras höga förbrukning av ämnet.

När det gäller tillskott med Q10 har det gjorts många intressanta försök som visar att det kan ha effekt på olika sjukdomar.

Här understryker man dock att det är viktigt att använda tillskott som i försök har uppvisat biotillgänglighet, och helst även framställs enligt farmaceutisk standard. Q10-råvaran, som används för framställning av tillskott, består nämligen av hårda kristaller som kan vara svåra för kroppen att ta upp om de inte behandlas och löses upp korrekt innan de intas.

Läs också: 9 effektiva sätt att sänka ditt blodtryck

Drastiskt fall i hjärtdödlighet

Ett exempel på framgångsrika behandlingar med hjälp av Q10 är Q-SYMBIO, en klinisk studie där hjärtpatienter med hjärtsvikt fick antingen placebo eller 100 mg Q10 från Pharma Nord tre gånger om dagen. Alla patienter fortsatte med sin normala hjärtmedicin vid sidan av.

För de patienter som fick det aktiva tillskottet med Q10 sjönk risken för hjärtrelaterat dödsfall med hela 43 procent. Studien utfördes på patienter från hjärtavdelningar världen över. När man i en delstudie tittade på de europeiska patienterna hade risken sjunkit med hela 53 procent.

Dialysbehovet hos njurpatienter sjönk

Men även när det gäller patienter med typ 2-diabetes, kroniska njursjukdomar och leversjukdomar finns det tecken på att tillskott med Q10 kan hjälpa.

Flera studier har visat att ett dagligt intag på mellan 150 och 200 mg Q10 i tre månader kan minska fasteblodsockret och medelblodsockret hos diabetes 2-patienter signifikant.

Man har även noterat lägre Q10-nivåer i blodet hos patienter med kroniska njursjukdomar. I ett försök gav man därför 97 njurpatienter 100 mg Q10 eller placebo tre gånger om dagen i tre månader. Patienterna som fick det aktiva tillskottet upplevde en signifikant bättre njurfunktion jämfört med placebopatienterna. Till exempel sjönk behovet av dialys hos de patienter som fick aktivt tillskott från 21 till 12 medan det låg kvar oförändrat på 24 i placebogruppen.

Mindre inflammation och skada

Hos leverpatienter har man kunnat notera en lägre nivå av biokemiska markörer för inflammation och oxidativ stress vid ett dagligt intag av 100 mg Q10. I den senaste studien upplevde leverpatienter, med icke-alkoholorsakad fettlever, en signifikant reduktion i nivåer av inflammation och därav orsakad skada på levern.

Även patienter med genetiska sjukdomar som drabbar mitokondrierna har glädje av tillskott, men i förhållande till de stora livsstilssjukdomarna hjärt- och kärlsjukdomar, leversjukdomar, typ 2-diabetes osv. tillför de inte bilden så mycket.

Av Redaktionen

Källa: Disorders of Human Coenzyme Q10 Metabolism: An Overview, by Iain Hargreaves, Robert A. Heaton and David Mantle, School of Pharmacy, Liverpool John Moores University, Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(18), 6695;,Mortensen, S.A.; Rosenfeldt, F.; Kumar, A.; Dolliner, P.; Filipiak, K.J.; Pella, D.; Alehagen, U.; Steurer, G.; Littarru, G.P. The Effect of Coenzyme Q 10 on Morbidity and Mortality in Chronic Heart Failure. JACC Hear. Fail. 2014, 2, 641–649.,Mortensen, A.L.; Rosenfeldt, F.; Filipiak, K.J. Effect of coenzyme Q10 in Europeans with chronic heart failure: A sub-group analysis of the Q-SYMBIO randomized double-blind trial. Cardiol. J. 2019, 26, 147–156.,el Ghoroury, E.A.; Raslan, H.M.; Badawy, E.; el Saaid, G.S.; Agybi, M.H.; Siam, I.; I Salem, S. Malondialdehyde and coenzyme Q10 in platelets and serum in type 2 diabetes mellitus: Correlation with glycemic control. Blood Coagul. Fibrinolysis 2009, 20, 248–251.,Mohammadi, R.K.; Hosseinzadeh-Attar, M.J.; Eshraghian, M.R.; Nakhjavani, M.; Khorami, E.; Esteghamati, A. The effect of coenzyme Q10 supplementation on metabolic status of type 2 diabetic patients. Minerva Gastroenterol. Dietol. 2013, 59, 231–236.,Zahedi, H.; Eghtesadi, S.; Seifirad, S.; Rezaee, N.; Shidfar, F.; Heydari, I.; Golestan, B.; Jazayeri, S. Effects of CoQ10 Supplementation on Lipid Profiles and Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes: A randomized, double blind, placebo-controlled trial. J. Diabetes Metab. Disord. 2014, 13, 81.,Singh, R.B.; Khanna, H.K.; Niaz, M.A. Randomized, Double-blind Placebo-controlled Trial of Coenzyme Q10 in Chronic Renal Failure: Discovery of a New Role. J. Nutr. Environ. Med. 2000, 10, 281–288.,Farsi, F.; Mohammad-Shahi, M.; Alavinejad, P.; Rezazadeh, A.; Zarei, M.; Engali, K.A. Functions of Coenzyme Q10 Supplementation on Liver Enzymes, Markers of Systemic Inflammation, and Adipokines in Patients Affected by Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Clinical Trial. J. Am. Coll. Nutr. 2015, 35, 1–8.
hjärtainflammationnjurarQ10