Men i takt med att medvetandet kring miljö och hållbarhet ökat har forskare och innovatörer arbetat allt hårdare för att utveckla miljövänliga flygtekniker. I den här artikeln tittar vi närmare på några initiativ som kan göra det möjligt för oss att börja resa mer miljövänligt, åtminstone i framtiden.

Utveckling av hållbara bränslen

En avgörande faktor för att vi ska kunna flyga mer miljövänligt är förstås utvecklingen av hållbara bränslen. Vanligt flygbränsle är tillverkat av fossila bränslen och bidrar till stora mängder koldioxidutsläpp. På senare år har dock forskare gjort stora framsteg när det kommer till att utveckla alternativa bränslen som kan minska den negativa miljöpåverkan från flygindustrin.

Biobränslen tillverkade av organiska material som exempelvis växter och alger har visat sig vara en lovande lösning. De fungerar nämligen som kolsänkor och har därmed potentialen att minska utsläppen av koldioxidutsläppen markant. Dessutom är de flesta biobränslen kompatibla med vanliga flygplansmotorer och infrastruktur, vilket i teorin borde göra övergången betydligt smidigare.

Vissa flygbolag har redan nu börjat experimentera med biobränslen genom att inkludera en viss mängd i sina bränsleblandningar. Även om det här fortfarande inte är en fullständig lösning pekar det mesta på att biobränslen kommer att spela en viktig roll för flygindustrin när det gäller övergången till grönare bränslen.

Läs också: För- och nackdelarna med att köra elbil

Elektriska flygplan

Något annat som har potential att revolutionera lufttransporten är utvecklingen av flygplan med elektriska motorer. Elektriska flygplan drivs precis som elbilar av batterier eller bränsleceller, vilket ger betydligt lägre utsläppsnivåer jämfört med traditionella motorer. Och även om utvecklingen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede, har vissa mindre elektriska flygplan faktiskt redan genomfört framgångsrika provflygningar.

Övergången till helt elektriska flygplan på långdistansrutter är fortfarande lite utav en utmaning, med tanke på den begränsade batterikapaciteten. Med tanke på att teknikutvecklingen fortsätter framåt är det dock inte omöjligt att vi snart kan börja använda elektriska flygplan för kortare rutter. Bara det kommer att göra en stor skillnad för vår miljö eftersom korta flygningar (exempelvis inrikes) ofta är de största bovarna när det gäller utsläpp av växthusgaser.

Alternativa transportkoncept

För att ytterligare minska den negativa miljöpåverkan från flygindustrin har forskare även börjat undersöka alternativa transportmetoder i form av exempelvis höghastighetståg och hyperloop-system.

Höghastighetståg har redan visat sig vara ett framgångsrikt och populärt transportsätt i vissa delar av världen. Genom att erbjuda snabba och bekväma resor kan de minska behovet av kortdistansflygningar och därmed också koldioxidutsläppen.

Hyperloop är ett ännu mer futuristiskt koncept där man färdas i en kapsel genom ett vakuumrör. Det minskade luftmotståndet gör det möjligt att åka i extremt höga hastigheter – faktiskt över 1000 km/h. Likt elektriska flygplan är hyperloop fortfarande i sin utvecklingsfas, men i framtiden kan det absolut komma att bli en fullgod ersättare till kortare flygningar.

Läs också: 5 positiva klimatnyheter du förmodligen inte visste om

Miljövänlig flygning är en utmaning

Att flyga miljövänligt är en utmaning som kräver att forskare, flygbolag och regeringar världen över börjar samarbeta på nya vis. Men utvecklingen av hållbara bränslen, elektriska flygplan och alternativa transportkoncept är alla lovande steg i rätt riktning.

Även om det ännu inte går att säga när vi kan börja flyga helt miljövänligt, är det väldigt tydligt att arbetet för att minska miljöeffekterna av flygindustrin fortsätter. Och fortsätter tekniken att utvecklas i samma takt samtidigt som intresset för hållbarhet ökar kan vi helt klart förvänta oss att se en mer miljövänlig flygindustri inom en snar framtid.

Av Elsa Larsson

FlygmiljöMiljövänligt