Mitt förslag till alternativa Nobelpris i Medicin 2023, Del 1

De belönade upptäckterna blev avgörande för utvecklingen av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19 under den pandemi som drabbade världen i början av 2020. “Pristagarnas banbrytande forskning har på ett fundamentalt sätt ändrat vår förståelse för hur mRNA samspelar med immunsystemet.” Förståelsen och kunskapen gjorde ett rekord möjligt vad gäller: utveckling, tillverkning och distribution av miljontals doser av vaccin inom en rekordtid av endast ett år. Inom 3 år har miljarder av denna nya genbehandling kunnat injekteras i armar av mer än hälften av jordens befolkning.

Utveckling och möjligheterna med mRNA teknologin

Det är häpnadsväckande hur snabbt detta kunde ske, speciellt när man tänker på att det vanligtvis behövs mellan 6–10 år för att göra de effektivitets och säkerhetsstudier som krävs för att ge grönt ljus för en masstillverkning av ett nytt ”vaccin”. Dessutom kan man beräkna att det tar normalt 10–14 år för godkännande av en ny genbaserad behandling som inte bygger på traditionella vacciner innehållande fragment av döda eller levande virus. mRNA-sprutorna mot Sars- CV2 är egentligen inget nytt vaccin, även om det kan kallats detta av myndigheter och medier. Det är en hel ny genbaserad behandling där man stimulerar din genetiska kod, DNA via injektion av budskaps RNA, vars uppgift är att producera spikproteiner mot olika varianter av Sars-CV 2-virus (Covid 19), i stället för att utsätta dig för små fragment av döda eller levande viruspartiklar som väcker en respons av dina minnesceller som är inbäddade inom ditt adaptiva immunförsvar.

Med traditionella vacciner stimuleras minnesceller att komma ihåg en virusexponering genom att dessa exponeras för små mängder av levande eller dödapatogent virus och bakterier, så att de kan skapa antikroppar mot just detta virus som i sin tur sedan engagerar aggressiva insatsstyrkan av vita blodkroppar som kan angripa och döda dessa inkräktare. Med nya mRNA budskapsinjektioner stimulerar och omvandlar man i stället DNA till att skapa mängder av spikproteiner som kan fästa tillangripna celler och bekämpa viruset. Patogena virus eftersträvar att använda dessa infekterade celler för att snabbt reproducera mängder av nya defekta och patogena celler.

Nya teknologin av mRNA-injektioner har visat sig vara mycket lätthanterad och lönsam. Syftet för läkemedelsbolagen är att skapa ny teknologi som på ett effektivt sätt kan programmera DNA att producera spikproteiner som är anpassat för alla möjliga (virus?), virus-relaterade sjukdomar och tillstånd under många år framöver. Forskarna och läkemedelsbolagen förutspår att just detta sätt att angripa främmande mikrober är ett mycket snabbare, effektivare och lönsammare sätt att angripa och till och med ”bota” sjukdomar där olika patogena mikrober är inblandade än det gamla traditionella sättet att utveckla vacciner. Man kan då förstå att nobelkommittén vill belöna forskarna som har utvecklat mRNA plattformen med ett nobelpris! Nya teknologen banar vägen för årtionden av ett nytt sätt att angripa och eventuellt ”bota” hundratals olika sjukdomar.

Läs också: 6 frågor till Peter Wilhelmsson om hans hälsoapp

En världsomfattande kraftsamling mot Covid -19 med mRNA behandling (sprutor) i fokus

Aldrig i människans historia har man kunnat samla stora som små nationer som har godkänt och distribuerat detta massvaccinations kampanjer under de senaste tre åren. Det räcker inte att man har kunnat sätta många sprutor i armarna på världsbefolkningen under slutet 2020 och 2021. Man har dessutom kunnat vaccinera de allra flesta svenskar och människor i västvärlden med minst 3 doser av mRNA-sprutor. Sammanslutning av världssamfundet, WHO, EU, världsmedia samt samarbete mellan tusentals vetenskapsmän, flera miljoner människor inom läkemedelsindustrin och statliga institutioner och vårdinstanser har verkligen varit imponerande, vid en tid där de allra flesta var angripna av rädsla och panik för att få Covid 19 viruset och förlora sitt eget liv, samt rädslan för att smitta sina anhöriga och andra människor. Kampanjer som ”Kavla Upp” där kändisar ställde upp var mycket effektiva att få de allra flesta att göra sin ”plikt” och ta sprutorna i hoppet att de skulle både skydda sig själva och andra mot smittan, samt ha ett stort ökat skydd mot sjukdom. Sammanslutningen och koordinationen av resurser har varit helt unik. Mycket bättre och starkare än världssamfundet eller enskilda nationer har kunnat lyckas med genom att bekämpa trafficking, droghandel, våld, krig och fattigdom! Man har ju agerat globalt mycket snabbt och effektivt som hittills aldrig skådats på det medicinska området eller på andra områden som kräver angelägna åtgärder.

Ingen solskenshistoria för helhjärtat-satsningen på mRNA sprutorna

Tyvärr så slutar detta inte i en solskenshistoria eller i hopp om att bekämpa framtida epidemier eller nuvarande kroniska sjukdomar med mRNA-sprutorna. En allt förhastad utveckling och distribution av mRNA strategin har visat sig ha allt för många baksidor och faror för att belöna dessa två vetenskapsmän med nobelpriset, även om deras prestation var imponerande. I slutändan har mänskligheten valt fel väg att gå vad det gäller behandling av världsepidemier. Vad som inte lyfts fram i medier är alla tydliga nackdelar med användning av nya mRNA-teknologin vid en världsepidemi. Här är endast några av många misslyckande.

  1. Brist på longitudinella studier och säkerhetsstudier vad det gäller säkerheten på kort och lång sikt vid olika åldersgrupper, gravida, autoimmuna och andra sjukdomstillstånd.
  2. Mängder av rapporterade biverkningar och dödsfall från reaktioner till sprutan per 100,000 som har fått behandlingen. Statistiken från många länder som Storbritannien har visat att biverkningar och dödligen från sprutorna i de flesta åldersgrupper har varit större än det från Covidsmittan.
  3. Osäker och okontrollerad produktion med bristande kvallitetskontroller. Analys av olika produktionssatser av mRNAampuller har visat stora variationer på mängden av mRNA, samt även nano partiklar av DNA.
  4. Stimulansen för den egna DNA-produktionen av spikproteiner är svår att beräkna och kontrollera, samt att flera studier har visat att toxiska spikproteiner kan verka och skapa skada i minst sex månader. Det är mycket längre tid än de timmar eller dagar man påstod att spikproteinerna kunde överleva.
  5. Desinformation att ”följa vetenskap och råd som kom från en begränsad grupp av experter”. Andra grupper av vetenskapsmän och experter hade en hel annan uppfattning och kom aldrig till tals. Sann vetenskap är beroende av kritiskt tänkande och en ödmjukhet för att dagens kunskap snabbt kan omkastas av morgondagens kunskap (”högt i tak”-diskussioner) vilket möjliggör för nya debatter angående fakta och teorier. Det fanns ingen vetenskaplig, politisk eller allmän debatt, som man har inom andra viktiga samhällsproblem där det finns olika åsikter med experter som presenterar tänkbara nya lösningar.
  6. Falska förhoppningar och desinformation som spreds i början under 2020–2022 att sprutorna skyddade människor från att smittas av Covid och att det skulle skydda dig från att smitta andra personer. Stora ökningar av nya Covid-fall, där många som drabbades hårt eller till och med dog, fanns hos de miljontals personer från länder som hade tagit flest sprutor – länder som Israel, Spanien, U.S.A. och Irland.
  7. Falsk desinformation att det bara fanns en behandling att använda mot smittan och att användning av andra mycket billiga läkemedel som Ivermectin och Hydroxiklorokin inte hade någon inverkan som prevention eller behandling och att dessa till och med var farliga.
  8. Falsk desinformation att det bara fanns en behandling att använda mot smittan och att användning av andra mycket billigare tillskott som A-vitamin, C-vitamin, D-vitamin, selen, zink, NAC, Quercetin, probiotika, örtmediciner och andra tillskott inte hade någon inverkan som prevention eller behandling. Dessutom ansågs behandlingar med kosttillskott till och med vara farliga, trots studier och erfarenheter från tusentals läkare och experter som visade de motsatta.
  9. En större överdödlighet under 2023 hos de länder som hade givit sina medborgare flest sprutor. Överdödligheten har visat sig inte ha med Covid 19 att göra, utan en allt för stor mängd har förekommit från plötsligt hjärtstopp och som sviter av hjärtmuskelinflammation, ökade cancerfall och autoimmuna sjukdomar eller andra symtom som man har upptäckt varit en vanlig biverkning från sprutorna.

Läs också: Peter Wilhelmsson: “Hur vi kan förebygga och jobba med kognitiva nedsättningar”

Min rekommendation till nobelpristagarna inom fysiologi och medicin

Allt detta leder till vad jag rekommenderar i nästa blogg/artikel som en mycket bättre väg att gå i framtiden som ger säkrare, effektivare, miljö- och människovänligare resultat. De är dessutom mycket mera prisvärt att skydda människor vid influensa och kommande nya epidemier som bygger på vårt medfödda försvar och hur vi kan förbättra det vid nedsatt immunitet eller vid epidemier. Nobelpriset 2023 skulle i stället ha delats av två vetenskapsmän, Robert Clancy och Angus Dalgleish. Mer om detta och förklaringen till min vansinniga (?) rekommendation att du ska svälja ditt snor för ett bättre immunförsvar kommer i de nästa två avsnitten.

Lär dig gärna mer om hur du kan på ett naturligt sätt förstärka ditt immunförsvar genom att bli medlem i Peters hälsoportal: Kurser om örtmedicin, kognitiv resiliens, hälsosamt åldrande och immunresiliens samt Näringsmedicinska Uppslagsboken finns tillgängligt på https://powhealthplus.com/halsoportal/

Av Peter Wilhelmsson, Funktionsmedicinsk Naturläkare (SNLF, IFMCP)

Ekoappens debattartiklar ger fristående skribenter möjlighet att uttrycka en åsikt, ge replik eller skapa debatt. För debattartiklarnas åsikter svarar skribenten, de behöver inte vara åsikter som Ekoappen delar. Vill du skriva en debattartikel? Kontakta redaktionen@ekoappen.se

Coronavaccincoronavirusvirus