Kosttillskott i form av vitaminer är normalt sett inget som tas upp i vetenskapliga diskussioner inom kardiologi, men Q10 har förändrat detta. Detta vitaminliknande ämne, som vi människor kan syntetisera i begränsade mängder och som vi får i oss från vissa läkemedel, verkar faktiskt kunna spela en betydande roll för vår hjärthälsa. 

Forskare har vetat om detta i årtionden, men när den banbrytande Q-Symbio-studien publicerades i världens ledande kardiologiska tidskrift, Journal of the American College of Cardiology, 2014 gjorde den ett stort intryck. 

43 procent lägre dödlighet

Studien involverade 420 patienter med kronisk hjärtsvikt och visade att de som tog 300 mg Q10 dagligen i kombination med sin vanliga dos av hjärtläkemedel hade en 43 procent lägre dödlighet jämfört med de som fick placebopiller. Dessutom halverades nästan antalet allvarliga hjärthändelser, även kallat MACE (död, hjärtinfarkt, stroke), i den Q10-behandlade gruppen. Forskarna skrev att dessa effekter var helt relaterade till Q10 och inte hade något att göra med de andra medicinska läkemedel som patienterna tog. 

Läs också: Ett hälsosamt och långt liv med Q10 och selen

Ger hjärtat mer energi

Det intressanta är att kardiologer ofta hänvisar till kronisk hjärtsvikt som att hjärtat inte får tillräckligt med energi, och det är precis här som koenzym Q10 kan göra skillnad. Ämnet är nämligen en viktig del av den cellulära energimetabolismen i mitokondrierna, de små cellulära “kraftverken” som genererar energi. 

Vävnadsprover visar att patienter med kronisk hjärtsvikt har lägre cellulära nivåer av koenzym Q10 jämfört med friska människor. Med andra ord kan deras hjärtmuskel inte fungera normalt, vilket är den bakomliggande orsaken till deras sjukdom.

Förbättrar kardiometabol hälsa

Q10 är en kraftfull antioxidant med en mängd dokumenterade egenskaper. I december 2022 publicerade Journal of the American College of Cardiology en artikel som fokuserade på olika mikronäringsämnen och deras effekt på kardiometabolisk hälsa. Enligt metaanalysen som beskrevs i artikeln kan tillskott av Q10 bland annat sänka det systoliska blodtrycket, triglyceridnivåerna och HbA1c (långtidsblodsocker).

Flera studier visar också att Q10 är en viktig komponent för hjärthälsan. Enligt KiSel-10-studien som publicerades i International Journal of Cardiology 2013, sänkte ett dagligt tillskott med 200 mg Q10 och 200 mikrogram organisk selenjäst kardiovaskulär dödlighet med 54 procent. Studien genomfördes på friska svenska seniorer som inte har några hjärtproblem eller andra sjukdomar.  

Läs också: Kan Q10 förbättra blodcirkulationen?

Dokumenterad biotillgänglighet

Koenzym Q10 är ett välkänt tillskott som går att köpa hos olika butiker som säljer kosttillskott, men även som farmaceutiskt läkemedel för behandling av hjärtsvikt. Ämnet är dock inte så lätt för kroppen att ta upp eftersom Q10-molekylerna bildar stora olösliga kristaller som inte kan passera genom tarmväggen. 

Q10-tillskotten som användes i både Q-Symbio- och KiSel-10-studien är därför tillverkade med en speciell teknik som möjliggör fullständig upplösning av dessa kristaller i matsmältningssystemet. Produkten är dokumenterad i nästan 150 studier och föredras av forskare världen över för sin biotillgänglighet. 

Av Elsa Larsson

forskninghjärt och kärlHjärthälsaQ10