Nu närmar sig högsäsongen för förkylningar och en vuxen svensk får i snitt två-tre förkylningar per år. Förkylningar går oftast över inom en vecka, men ibland innebär det onödiga sjukdagar och frånvaro från jobbet, speciellt om man får influensa. Har man familj och barn kan förkylningarna vandra runt från person till person och påverka sjukfrånvaro och antalet hemmadagar ännu mer. Barn och äldre med nedsatt immunförsvar kan bli förkylda tio till tolv dagar per år. Vårt immunförsvar är det som tar hand om virus om dessa attackerar oss, och för det mesta märker vi ingenting, för kroppen sköter angreppsförsöken helt naturligt. Det är först när vi blir lite hängiga och trötta, nyser, snörvlar och hostar som viruset fått fäste i kroppen.

En sund livsstil ger bättre försvar

I perioder kan immunförsvaret vara sämre. Det beror på en rad olika faktorer som stress, dålig sömn, om du äter dåligt, röker mycket och om du är fysisk inaktiv men också om du tränat eller ansträngt dig för hårt. Vid dessa tillfällen är det lättare för ett virus att få fäste i kroppen och orsaka förkylning. För att du ska hålla dig så frisk som möjligt under höst och vinter så ska du tänka på att äta näringsrik mat, prioritera nattsömnen och gå ut och rör på dig – helst en stund varje dag om du kan. Det räcker med en kort promenad för att en hälsoeffekt ska uppstå. Det finns också medicinalväxter som kan lindra en förkylning men även mota förkylningen innan den uppstår. Ett exempel är echinacea eller röd solhatt som den också heter. Medicinalväxten har i flera studier visat sig skydda mot virusangrepp.

Läs också: 9 livsmedel som hjälper immunförsvaret

Snabbare frisk

En dubbelblind randomiserad studie som genomfördes 2012 där 755 personer deltog under fyra månader visade att infektionsrisken minskade signifikant, men även risken för återkommande infektioner mer än halverades. I en annan, men nyligen gjord studie i Schweiz där drygt 400 personer gavs echinacea såg forskarna att deltagarna behandlade sig själva i upp till tre förkylningsepisoder i upp till tio dagar under en observationsperiod på 4,7 månader. Under denna tid undersökte vi 409 deltagare, varav 246 hade minst en infektion. Målet med den långa studietiden var att fastställa eventuell ökad effekt genom att vi ökade dosen av echinacea under de första tre
dagarna av infektionen, och detta för att se om det skulle accepteras av deltagarna, säger schweiziske forskaren Roland Schoop.
Efter studiens slut drog forskarna slutsatsen att när dosen ökades så såg man en minskning av förkylningstiden. Resultaten övertygade oss också om att en dosökning vid kommande förkylningssymtom stödjer immunförsvaret och minskar luftvägsvirus, vilket leder till en minskad mängd virus och förbättrad prognos att bli snabbare frisk, menar Roland Schoop.

Läs också: Ett Friskare Immunförsvar och Husapotek för förkylda barn

Färskt extrakt

En äldre studie som genomfördes vid University of British Colombia av forskarna James Hudson och Stephan Pleschka, visade att echinacea kan användas för att lindra en pågående förkylning. Forskarna drog slutsatsen att extrakt av den röda solhatten hämmar produktionen av de signalproteiner som startar förkylningsprocessen. Forskarna noterade också att det var svårare för viruset att fastna på cellerna och det var även svårare för viruset att försöka sig om det skulle lyckas fastna när personerna gavs echinacea.
Forskare har i sina studier sett att om man tar echinacea så snart symtom uppstår så kan virusangreppet bromsas upp. Ibland bryter inte förkylningen ut och vissa gånger blir symtomen lindrigare och sjukdomstiden kortare.

Fotnot: I studierna har ett ekologiskt odlat echinacea som är färskt extraherad använts.

5 tips för en friskare vinter

  • Ät näringsrikt. Laga din egen mat från grunden så ofta du kan och hinner.
  • Ät mycket frukt och grönt och tänk på att variera dig. Ät i regnbågens alla färger.
  • Prioritera sömnen. Sömnbrist får dig ur gängorna och sänker immunförsvaret på sikt.
  • Var utomhus. Ta en promenad när du kan, helst när det är ljust. Men kan du inte vara utomhus så är all form av fysisk aktivitet bra. Helst ska du röra på dig sammanlagt två timmar per vecka.
  • Ta en kur med olika tillskott innehållande antioxidanter under vintern. B-vitaminer är bra om du stressar mycket, C-vitamin motar
    förkylning, fyll på med D-vitamin på vintern eftersom brist är vanligt på norra halvklotet. Pycnogenol är en stark antioxidant gjord på extrakt av barken från en fransk strandtall. Echinacea kan mota förkylning och minska antalet sjukdagar.

Av Inger Palm

förkylningimmunförsvarimmunförsvaretvinterboost