Det här är otroligt viktigt för att vi ska må bra psykiskt, men att träna upp sin självmedkänsla är en resa som kan kräva både medvetenhet och en del övning. 

I den här artikeln delar vi med oss av sju tips på hur du gör för att stärka din självmedkänsla och din relation till dig själv.

1. Utveckla medveten närvaro

För att kunna träna upp din självmedkänsla är det viktigt att du är medveten närvarande i nuet och kan observera dina tankar och känslor utan att döma dem. Genom att öva på medveten närvaro, till exempel genom att meditera eller göra olika mindfulness-övningar, kan vi skapa en inre vana att vara mer uppmärksamma på våra egna behov och känslor. På så sätt kan vi enklare bekanta oss med vårt eget beteende och få bättre förståelse för hur vi reagerar på saker och ting.

2. Acceptera imperfektion

Att vara självmedkännande innebär att acceptera att vi bara är människor och att vi alltid kommer att göra misstag. Det handlar om att sluta sträva efter perfektion och istället omfamna våra brister och svagheter. Genom att vara snälla mot oss själva även när vi gör fel kan vi skapa en miljö av självacceptans, vilket också bidrar till vår personliga utveckling.

Läs också: Meditation ger hälsosam tarmflora

3. Praktisera självvänliga tankemönster

Träna dig själv att byta ut negativa tankar och självkritik mot självvänliga och omtänksamma tankemönster. Var medveten om hur du talar till dig själv och ersätt självfördömande ord med uppmuntrande och stödjande ord. Glöm inte att också ge dig själv beröm för dina framsteg och uppmärksamma dina positiva egenskaper. 

Om du märker att du börjar tänka negativa tankar om dig själv, fundera över om du skulle säga samma saker du säger till dig själv till en nära vän eller en familjemedlem. Om inte, vad skulle du säga istället?

4. Skapa en omsorgsfull rutin

Avsätt tid varje dag för att bygga upp en rutin av självomsorg. Det kan vara att göra något du älskar, som att läsa en bok, ta en promenad i naturen, skriva en tacksamhetsdagbok eller meditera. Att ge dig själv uppmärksamhet och göra saker du själv mår bra av är ett utmärkt sätt för att träna upp din självmedkänsla.

5. Visa medkänsla gentemot andra

Att visa medkänsla för andra kan faktiskt vara ett sätt att stärka vår egen självmedkänsla. Genom att visa omsorg och förståelse för andras behov utvecklar vi nämligen en känsla av gemenskap och koppling till andra människor, något som i sin tur kan öka vår förstående för de utmaningar och svårigheter vi själva går igenom.

6. Var inte rädd för att be om hjälp

Om du tycker det är svårt att träna upp din självmedkänsla på egen hand kan det vara en utmärkt idé att söka stöd och hjälp. Det kan vara genom att be om stöd från en vän eller familjemedlem. Du kan också testa att besöka en terapeut som kan ge dig värdefulla verktyg och vägledning som kan hjälpa dig att utveckla en mer kärleksfull och omtänksam relation till dig själv.

Läs också: Anders Hansen: Så kan barn och unga bli en bättre version av sig själva

7. Förlåt dig själv och släpp taget om det förflutna

Något som är nästintill avgörande för att träna upp din självmedkänsla är att förlåta dig själv för tidigare misstag och släppa taget om det förflutna. Att hålla fast vid skuld och skam kan hindra oss från att utvecklas och växa. Ge dig själv istället tillåtelse att lära av dina misstag och fokusera på framtiden snarare än det som varit.

En resa som kräver övning och tålamod

Att förbättra sin självmedkänsla är i många fall en livslång resa som både kräver övning, tålamod och medvetenhet. I slutändan är den dock otroligt viktig för att vi ska må bra eftersom vi trots allt ska leva med oss själva hela livet.

Genom att öka vår medvetna närvaro, acceptera våra brister, börja tänka snällare tankar mot oss själva och våga be om hjälp blir det enklare för att skapa en djupare och bättre relation till oss själva. Och det kommer att spela en avgörande roll för vårt intre välbefinnande.

Av Elsa Larsson

kärlekmeditationmeditation och hälsarutin