Unga, friska och smala personer bör ha ett blodtryck på 120/80. I medelåldern är 125/80 som ett normalt och bra blodtryck. Har man från 140/90 och upp till 160/100 räknas det som lätt förhöjt och de med ett blodtryck över 180/110 har ett kraftigt förhöjt blodtryck.

Varför får man högt blodtryck?

Övervikt, stillasittande, hög alkoholkonsumtion, rökning, hög stress och en ohälsosam kost är faktorer som ligger bakom ett förhöjt blodtryck. Ju fler riskfaktorer man har desto större är risken att blodtrycket skjuter i höjden.

Män är drabbade oftare av högt blodtryck än kvinnor och det finns också en ärftlig faktor. Generellt sätt så är en hälsosam livsstil det som ger ett normalt och bra blodtryck. Är du överviktigt, så lägg om din kost och börja motionera. Röker du – så försök sluta. Dricker du mycket alkohol – dra ner på konsumtionen, och är din stressnivå ofta hög, så försök sänk den för att må bra.

Träning är bland det mest effektivaste blodtryckssänkande som finns. En förhöjd puls som man får av intervallträning samt styrketräning minskar dessutom blodtrycket snabbt.

Läs också: Naturliga sätt att sänka ditt blodtryck

Rödbetsjuice kan sänka ditt blodtryck

Har man ett något förhöjt blodtryck så kan rödbetsjuice sänka trycket. Studier har visat att när du druckit ett glas rödbetsjuice kan blodtrycket gå ner redan efter 45 minuter och effekten kan hålla i sig i upp till 24 timmar. Därför kan ett intag av rödbetsjuice morgon och kväll ge gynnsamma hjärt- och kärleffekter.

Rödbetsjuice innehåller ett ämne som heter nitrat som omvandlas till nitrit i kroppen. Nitrit bildar sedan kvävoxid och kväveoxid har en kärlvidgande effekt som visat sig vara gynnsam på hjärta och kärl, njurarna och metabolismen.

Forskning på rödbetsjuice

Mattias Carlström som är docent i fysiologi vid Karolinska Institutet och som leder ett team med forskare, berättar att rödbetsjuicen har en tydlig effekt på blodtrycket. Han berättar att kliniska studier visat att cirka 400 milligram nitrat i form av koncentrerad rödbetsjuice per dag sänker blodtrycket med 3–10 mmHg. 

– Den blodtryckssänkande effekten håller i sig i ungefär ett dygn. Använd rödbetor, rödbetsjuice och grönbladig sallad som tillägg i den normala kosten för att hjälpa till att sänka blodtrycket. Det är en säker diet utan några direkta risker säger Mattias Carlström och tillägger att det alltid är bra att ha koll på sitt blodtryck och konsultera läkare om trycket är onormal högt, och med högt menar han 140/90 mmHg och uppåt.

Om du regelbundet dricker rödbetsjuice kan du få en ökad genomblödning till hjärnan, friskare kärlväggar som motverkar proppbildning och en minskad risk för åderförfettning.

Vitlöksextrakt gav sänkning av blodtryck

Karin Ried som är forskningschef vid Institutet för integrativ medicin vid Bond University i Queensland, Australien har i över 20 år forskat på hjärt-kärlsjukdomar och speciellt intresserat sig för ett långlagrat vitlöksextrakt med effekt på bland annat blodtrycket.

Vitlöksextraktet innehåller substansen S-ally-l-cystein och har i kliniska studier kunnat visa sig sänka ett förhöjt blodtryck. En studie från 2018 visade att det över trycket blodtrycket sjönk från160 till normala 120.

– I en av våra studier såg vi att 70 procent av patienterna fick en statistisk säkerställd sänkning av blodtrycket. Dock var variationerna stora. Ett fåtal patienter fick ingen sänkning alls medan vissa patienter sänkte övertrycket från 160 till 120. Vi drog slutsatsen att det speciella vitlöksexraktet kan sänka blodtrycket lika bra som betablockerare och vattendrivande diuretika men även andra blodtrycksmediciner, säger Karin Ried.

De patienter som deltog i studien fick strikta direktiv om att inte göra några livsstilsförändringar under de tre månader som studien gjordes. För en majoritet av försökspersonerna tog det två månader innan deras blodtryck stabiliserades på en normal nivå.

Forskarna kunde konstatera att vitlöksextraktet sänker blodtrycket genom att förbättra elasticiteten i blodkärlen. 

Läs också: Tillskott som kan minska risken för blodproppar

Blodtrycket stiger ofta med åldern

Med ökad ålder stiger blodtrycket en aning. Övertrycket kan ligga på 150 när man är över 70 år. Enligt Karin Ried är det inte farligt, utan helt normalt.

– Tyvärr behandlas äldre ibland i onödan med blodtryckssänkande medicin. Dess mediciner har oftast oönskade biverkningar, säger Karin Ried och tillägger att man alltid ska uppsöka läkare om medicineras med konventionell medicin och önskar gå över på naturliga alternativ.

– Det är även bra att ha en blodtrycksmätare hemma så man kan följa utvecklingen av sitt blodtryck, och i slutändan är ju det allra bästa att kombinera livsstilsförändringar med ett naturligt ämne som vitlöksextraktet för att kunna ta steget bort från de konventionella blodtryckssänkarna.

Av Inger Palm

blodtryckrödbetsjuice