Risken att få prostatacancer ökar kraftigt om fler än en man i familjen blivit drabbad. Men nu visar forskning att det även kan finnas ett samband mellan prostatan och håravfall.

Forskarna tror att det har att göra med dihydrotestosteron (DHT), en starkare form av testosteron. Den driver nämligen både håravfall och tillväxten av prostataceller.

Kort om testosteron

Forskare tror att det är testosteronet som bär ansvaret för sambandet mellan håravfall och prostatan. Därför kan det vara bra att känna till hur testosteron fungerar innan vi går vidare på forskarnas fynd.

Den övergripande termen för manliga könshormoner är androgener. Testosteron är en av de starkaste androgenerna och ansvarar bland annat för att ge männen sin djupa röst, stora muskelmassa och starka ben.

Förutom det är hormonet viktigt för männens libido och det spelar dessutom en betydande roll för spermaproduktionen under vuxenlivet.

Testosteron har dock inte bara positiva effekter, men de negativa effekterna syns först när hormonet omvandlas till dihydrotestosteron.

Läs också: 7 anledningar till varför du ska äta ashwaganda

Vad är DHT?

Dihydrotestosteron (DHT) är en biprodukt till testosteron som är betydligt kraftigare. Det behövs bland annat för att utvecklingen av det manliga könsorganet under graviditet och pubertet.

DHT verkar dels på huden, där hormonet bland annat kan orsaka akne, och i hårsäckarna. Det är ofta DHT som är ansvarig för att göra bröstet hårigare, men huvudet skalligare.

Förutom det stimulerar DHT även tillväxten av prostataceller, en process som oftast fungerar normalt bland unga män, men som kan leda till Benign prostatahyperplasi (BPH) bland äldre. BPH är små, godartade tumörer bestående av körtelvävnad.

Sambandet mellan BPH och håravfall har gjort det möjligt för forskare att ta fram finasterid, ett läkemedel som bekämpar båda tillstånden genom att blockera testosteronets omvandling till DHT.

Studier visar: Det kan finnas en länk mellan håravfall och prostatacancer

Nu visar en ny australiensk studie att det kan finnas ytterligare en mörk sida av DHT. Män med mycket håravfall kan nämligen ha en högre risk att få diagnosen prostatacancer.

I studien jämförde forskarna 1 446 män som alla blivit diagnostiserade med måttlig till svår prostatacancer före 70 års ålder med 1 390 friska män i samma ålder.

De upptäckte att män med kala fläckar på toppen av huvudet (vertex) löpte 1,5 gånger större risk att få prostatacancer jämfört med de utan. Sambandet var extra tydligt bland män som fått diagnosen svår prostatacancer vid 60 – 69 års ålder. 

Det fanns däremot inget samband mellan cancer och stigande hårfäste, alltså frontal skallighet.   

Läs också: Hur du minskar risken för blodproppar

Löper även högre risk för kranskärlssjukdom

Bortsett från att risken att bli drabbad av prostatacancer ökar visar studier att män med kala fläckar på toppen av huvudet även är mer benägna att utveckla kranskärlsjukdomar, exempelvis hjärtinfarkt eller instabil angina.

Risken att få en kranskärlsjukdom har visat sig vara 23 procent högre bland män som får en kal fläck på huvudet. Bland personer som tappat allt år är risken hela 36 procent högre. Men inte heller här innebär frontalt håravfall eller stigande hårfäste en ökad risk.

Mer forskning krävs

Även om DHT är huvudmisstänkt när det gäller sambandet mellan håravfall och prostatacancer krävs det mer forskning på området för att kunna fastställa några tydliga kopplingar.

Därmed finns det ingen anledning att oroa sig för mycket, så länge du går på dina regelbundna kontroller när du nått en viss ålder.

Av Elsa Larsson

håravfallProstata