Naturskyddsföreningen har i sin tidning Sveriges Natur skrivit en artikel om myterna kring ekologiskt och rätar ut många frågetecken. Här är de viktigaste missuppfattningarna:

De halter av bekämpningsmedel som finns i maten är så låga att de inte spelar någon roll

Stämmer inte. Trots att halter av bekämpningsmedel är låga, anses de vara en risk och ligga bakom hälsoproblem. Några av de skadligaste är klassade som cancerframkallande eller hormonstörande. Något som också är oroande är att den så kallade ”cocktaileffekten” inte tas hänsyn till i tester av bekämpningsmedlens effekter. Det vill säga, när vi får i oss flera skadliga ämnen samtidigt kan de tillsammans ge en större påverkan. Våra barn är dessutom ännu känsligare än vuxna för kemikalier i maten. För länkar till studier kring effekter av bekämpningsmedel, läs artikeln i sin helhet här.  

Läs mer: Sant eller falskt om eko

Eko är inte bättre för hälsan

Kanske. Det finns inga stora skillnader i näringsinnehåll mellan eko och icke-eko. Högre andel nyttiga fettsyror och antioxidanter har dock mätts i ekologiska varor. Däremot mäts med jämna mellanrum skadliga nivåer av bekämpningsmedel upp i exempelvis melon, vindruvor citrus. Det är viktigt för hälsan att minska exponering av kemikalier. Icke-ekologisk och ekologisk mat visar heller inga skillnader när det kommer till förekomst av naturliga gifter som mögelgifter. 

Ekologisk odling inte bättre för klimatet

Stämmer. Ekologiskt och icke-ekologiskt jordbruk påverkar klimatet nästan lika mycket. Det finns många andra fördelar med eko för människa, natur och samhälle. Men där icke-ekologiska jordbruket använder mer konstgödsel kör istället ekojordbrukaren mer traktor. För att äta klimatsmart kan du tänka på att dra ner på animaliska produkter – främst kött och äta mer från växtriket.

Ska vi producera tillräckliga mängder mat åt alla behövs konstgödsel

Stämmer inte. Användningen av konstgödsel är ett stort miljöproblem och den behöver minska med 59 procent globalt. Kväve är den främsta ingrediensen i konstgödsel och mycket viktigt för att växterna ska växa men för mycket bidrar till övergödning, klimatförändringar, ozonhål och försurning.

Den ekologiska odlingen får inte använda konstgödsel utan använder gammal kunskap om hur ett jordbruk ska drivas. Bland annat kan man låta baljväxter fixera kväve i marken och nästa år odla en kvävetörstig gröda på samma plats. Ekojordbruk minskar också mängden näring i marken vilket enligt Sveriges Lantbruksuniversitet troligen minskar risk för övergödning.

Läs mer: Är du metabolt frisk?

Ekologisk odling bidrar till svält

Stämmer inte. Det brukar sägas att ekologisk odling ger hälften av avkastningen som icke-ekologisk. Och det kan stämma om vi tittar på våra mest odlade grödor. Väljer man att variera sig finns det andra grödor som ger minst lika bra avkastning när de odlas ekologiskt. 70 procent av åkrarna producerar dessutom idag mat till djur. Om vi valde att äta mer växtbaserat kunde den ytan användas till att odla mat till människor. Samtidigt kan vi också minska matsvinnet och inte slänga mat.  

Av Katarina Fornander

ekoekologiskthållbarhet