Sjukdomen drabbar endast kvinnor och förväxlas ofta med fetma, trots flera viktiga skillnader. En av de främsta är att fettansamlingarna på de drabbade områdena inte minskar, även om du äter färra kalorier.

I den här artikeln berättar vi mer om kvinnosjukdomen lipödem och dess symtom samt vad du kan göra för att behandla den.

Vad är lipödem?

Lipödem är en fettvävssjukdom som endast drabbar kvinnor. Detta är ett kroniskt sjukdomstillstånd som orsakas av en störning i fettvävnaden och som med största sannolikhet är ärftligt. Vid lipödem ökar fettcellernas storlek, vilket gör att vissa delar av kroppen – vanligtvis höfter och lår, men också armar och underben – ökar i omfång.

Lipödem en ofta förbisedd, men behandlingsbar sjukdom. Den förväxlas ofta med fetma eftersom den bidrar till viktökning och ökade fettansamlingar. Studier visar dock att områden med lipödem inte minskar vid minskat kaloriintag, vilket kan göra det svårt att gå ner i vikt, framför allt minska omfånget runt höfter och lår.

Sjukdomen drabbar kvinnor, främst vid hormonella förändringar, exempelvis graviditet, klimakterium eller pubertet. Det finns endast ett fåtal män som har diagnostiserats med lipödem och därför klassas den som en kvinnosjukdom.

Läs också: Bli kvitt hormonproblemen genom att lära dig att leva med menscykelns fyra faser

Vilka symptom ger lipödem?

Lipödem ger ökade fettansamlingar på underkroppen, främst över höfterna och på låren. Fettansamlingarna sitter oftast symmetriskt på kroppens båda sidor och på så sätt skiljer sig lipödem från lymfödem. Vid lipödem ökar nämligen inte överkroppen i omfång, vilket gör att kroppen kan bli oproportionerlig. Inte heller händer eller fötter påverkas. Detta gör att lipödem skiljer sig från fetma som drabbar hela kroppen.

Utöver de ökade fettansamlingarna på underkroppen är det även vanligt med följande symptom:

  • Smärta
  • Ömhet i huden
  • Krypningar och spändhetskänsla
  • Lättare att få blåmärken
  • Överrörliga leder

Hur behandlar jag lipödem?

Lipödem är som tidigare nämnt en behandlingsbar sjukdom, trots att den är kronisk. Även om det inte finns någon specifik undersökning som kan säkerställa att det är lipödem du är drabbad av bör du ändå besöka en läkare eller en lymfterapeut.

Det finns inget botemedel mot lipödem, utan det bästa är att försöka leva en aktiv och hälsosam livsstil som inkluderar följande:

  • Näringsrik kost med mycket frukt och grönt
  • Regelbunden fysisk aktivitet
  • Regelbunden sömn

Kompressionskläder kan minska symptomen vid lipödem, framför allt om du upplever smärta. En lymfterapeut kan hjälpa dig att hitta passande kompressionskläder, men det finns även kompressioner att köpa på apotek.

Kompressionsbehandling i kombination med fysisk aktivitet har visat sig kunna lindra besvären. De behandlingar som finns hjälper främst för att minska smärtan, men de har ingen större effekt på fettvolymen.

Ta gärna hjälp av en fysioterapeut, sjukgymnast eller personlig tränare för att skapa en träningsplan som är utformad efter ditt behov och din kropp.

Läs också: Kan Q10 förbättra blodcirkulationen?

Sammanfattning

Lipödem är en ofta förbisedd kvinnosjukdom som ofta förväxlas med fetma. Den drabbar dock främst underkroppen och ger symptom i form av ökad fettvolym på lår och höfter. Det är en kronisk störning i fettvävnaden som gör att omfånget endast ökar på vissa delar av kroppen.

Om du har försökt gå ned i vikt, eller framför allt försökt minska fettansamlingarna på underkroppen, kan du vara drabbad av lipödem. Besök en läkare eller lymfterapeut för att utreda din situation.

Det finns ingen botande behandling, men en hälsosam livsstil med regelbunden träning och bra kost kan hjälpa. Även kompressionsbehandling i kombination med fysisk aktivitet kan vara bra, framför allt för att minska eventuell smärta.

Av Elsa Larsson

Kvinnosjukdomlipödem