Här får du lära dig mer om hur solkräm kan påverka havslivet och vad du ska tänka på när du väljer solskydd för att minska miljöpåverkan.

Kemiska och fysiska solskydd

Varje år hamnar tusentals ton solkräm i våra hav. Solkrämer innehåller aktiva ingredienser som skyddar oss mot UV-strålningen på kemisk eller fysisk väg. Det kemiska skyddet omvandlar energin i UV-strålarna till värmestrålning medan det fysiska skyddet består av mineraler som reflekterar UV-strålningen.

Två av de vanligaste mineralerna som reflekterar UV-strålar är zinkoxid och titandioxid. Både zinkoxid och titandioxid lämnar dock en vit hinna på huden, något som många anser vara ganska oklädsamt.

För att bli av med den vita hinnan är det därför vanligt att finfördela mineralerna till ultrasmå partiklar, så kallade nanopartiklar. Partiklarna blir i vissa fall så små att de till och med kan ta sig in i cellerna.

Försämrar musslornas immunförsvar

Musslor fungerar som havens reningsverk och hjälper bland annat till med filtrering av organiska partiklar och omsättning av olika näringsämnen. Utöver det är musslorna en viktig del av näringskedjan. De utgör nämligen en födokälla för både fiskar, fåglar och havslevande däggdjur.

Forskning visar nu att nanopartiklar av zinkoxid kan förkorta livslängden på immunförsvarets celler hos musslor, dels i Östersjön, men också i Medelhavet. Nanopartiklarna gör det dessutom svårare för musslorna att känna igen och bekämpa främmande virus och bakterier.  

Titanoxid är inte lika farligt för marina organismer som zinkoxid. Det finns dock studier som visar att inandning av ämnet kan orsaka cancer. Därför är det inte längre tillåtet att använda titanoxid i solskyddspray. Däremot får ämnet fortfarande utgöra upp till 25 procent av vanliga solkrämer.

Läs också: 5 misstag som leder till matsvinn

Kan även skada korallreven

Enligt en grupp forskare från Italien kan även kemiska solskydd ha en skadlig effekt på havslivet. Efter en serie experiment vid korallrev i fyra olika hav visade det sig att koraller som blivit utsatta för UV-skydd innehållande bland annat bensofenon-3 drabbats av blekning. Det betyder att de förlorat de symbioslevande alger som ger dem deras klara färger.

Anledningen till detta är att UV-skydden gjorde algerna extra utsatta för olika virusangrepp, vilket i sin tur gjorde att korallerna stötte bort dem. Detta orsakar näringsbrist och leder slutligen till att korallerna dör.

Solkräm kan göra situationen ännu svårare för våra korallrev, där blekning redan är ett utbrett problem på grund av den globala uppvärmningen.

Mellan 4000 – 6000 ton solkräm vid korallreven

Enligt de italienska forskarnas beräkningar besöker ungefär 80 miljoner turister korallrev varje år. Dessa turisterna använder cirka 16 000 – 25 000 ton solkräm, varav en dryg fjärdedel – alltså 4 000 – 6 000 ton – hamnar i vattnet kring våra korallrev.

I och med att turisterna dessutom tränger ihop sig på små ytor får en mycket liten del av världens koraller ta emot stora mängder solskydd. Detta gör solskydden till ett extra stort hot i vissa regioner.

Läs också: Hur kan du försvara miljöförsvararna?

Välj naturliga solskydd

Det finns flera studier som visar solkrämernas negativa effekter på marinlivet. Trots det är det dock fortfarande ganska osäkert hur mycket skada solkrämer faktiskt gör i det långa loppet. I och med att haven trots allt väldigt stora och djupa vet vi egentligen inte i vilken utsträckning solkrämerna kan förorena vattnet. 

Trots det kan det dock vara en god idé att välja ett naturligt solskydd utan syntetiska ämnen, kemiska filter och nanopartiklar. Dessa solkrämer är snälla mot vattenlevande organismer samtidigt som de skyddar dig mot solens skadliga strålar.

Av Elsa Larsson

hållbarhetsolskydd