Ett livsmedel som kan vara extra bra att köpa ekologiskt är nötter. Dessa små kraftpaket är fullproppade med näring och erbjuder därför en mängd hälsofördelar. Och väljer du ekologiska nötter kan du vara med och minska den negativa miljöpåverkan som konventionella odlingar ofta har. 

I denna artikel kommer vi att undersöka varför du bör överväga att köpa ekologiska nötter, och vilka fördelar det kan ha både din hälsa och för vår planet!

1. Minskad exponering för kemikalier 

Ekologiska nötter odlas likt andra ekologiska livsmedel utan syntetiska bekämpningsmedel, gödningsmedel eller genetiskt modifierade organismer (GMO). Alla dessa ämnen kan ha en negativ effekt på vår hälsa även i låga doser enligt Naturskyddsföreningen. De kan bland annat störa vårt nervsystem, men också öka risken för astma, allergier, fortplantningsproblematik – till och med cancer.

Genom att köpa ekologiska nötter kan du njuta av den goda smaken med gott samvete, utan att känna oro för att få i dig onödiga kemikalier på köpet.

2. Högre näringsprofil

Nötter är naturligt rika på en rad olika näringsämnen så som protein, fibrer, vitaminer och mineraler som alla är viktiga för att vi ska må bra. Köper du ekologiska nötter kan du vara säker på att de har odlats i näringsrik jord med minimal bearbetning, vilket bevarar deras naturligt höga näringsprofil.

Läs också: Därför ska du välja ekologiskt te

3. Främjar hållbart jordbruk

Ekologiska jordbrukssystem använder metoder som bevarar och förbättrar jordens hälsa på lång sikt. De kan till exempel använda sig av naturliga gödningsmedel, men också kompostering och olika former av vattenkonservationstekniker. Allt detta bidrar till minskad markerosion, förbättrad jordstruktur och att den biologiska mångfalden bevaras. Väljer du att köpa ekologiskt odlade nötter istället för de konventionella alternativen bidrar du alltså till dessa hållbara jordbruksprinciper.

4. Minskad vattenförorening

Som vi nämnde tidigare används ofta konstgjorda gödnings- och bekämpningsmedel vid odling av ”vanliga” nötter. Det kan dels vara skadligt för vår hälsa, men det kan också orsaka en hel del problem om dessa kemikalier läcker ut i våra vattendrag, exempelvis övergödning.

Enligt Ekofakta har man hittat rester av kemiska bekämpningsmedel både i marken och i vattendrag i närheten av jordbruksområden, men också i vårt grund- och regnvatten. Förutom det har det visat sig att kemikalierna till och med kan spridas med hjälp av vinden.

Ekologisk odling minskar användningen av dessa kemikalier. Därmed minskar också risken för vattenförorening och dess negativa effekter på ekosystemet.

Läs också: 8 viktiga varor att byta till ekologiskt

5. Bevarande av ekosystem

Alla ekologiska livsmedel, inklusive nötter, bidrar till att bevara viktiga ekosystem och deras biologiska mångfald. Ekologiska jordbruk främjar nämligen användning av naturliga insektsbekämpningsmetoder istället för kemiska för att hålla skydda odlingarna. Det gör att vi kan stötta de naturliga livsmiljöerna både för vilda djur, men också för insekter som spelar en viktig roll för pollineringen.

Ett bra val både för miljö och hälsa

Ekologiska nötter är ett alldeles utmärkt val för, både din hälsa och för miljön. Bara genom att välja ekologiska alternativ slipper du och din familj utsättas för skadliga kemikalier, samtidigt som du kan utnyttja näringen i nötterna till fullo. Utöver det bidrar du också till minskade vattenföroreningar, bevarandet av viktiga ekosystem och hållbarhet inom jordbruket.

Så nästa gång du väljer nötter – överväg att köpa ekologiskt och bli en del av den positiva förändringen mot en grönare framtid. Hittar du inte ekologiska nötter i butikshyllan? Här finns att beställa.

Av Elsa Larsson

ekologisktkemikaliervalnötter