I den här artikeln tittar vi närmare på vikten av samhörighet och vilka effekter ensamhet faktiskt kan ha på vår hälsa. 

Samhörighet har varit viktigt för vår överlevnad

Vi människor har levt i grupp i nästan hela vår historia. Att vara en del av en gemenskap har på sätt och vis varit helt grundläggande för vår överlevnad. Det har gjort det enklare att jaga och samla föda, men också att försvara sig mot potentiella faror. 

Individer som däremot inte passade in i gruppen blev uteslutna och utfrysta, något som kunde vara rent livshotande när vi levde på savannen. Därför är det inte så konstigt att vi mår dåligt när vi känner oss ensamma och utanför – vår hjärna är inte programmerad för den moderna tid vi lever i.

Även om det idag inte innebär någon direkt livsfara att vara ensam – vi kan fortfarande få tag på mat och vilda djur är inte längre något hot – upplever vi fortfarande samma känslor som vi gjorde för tusentals år sedan. Vi mår helt enkelt inte bra av att vara själva. 

Läs också: 6 viktiga råd för din psykiska hälsa

Hur ensamhet kan påverka hälsan

Att känna sig ensam och utanför är en fruktansvärd känsla. Och på sikt kan dessa känslor faktiskt resultera i en rad olika hälsobesvär, både mentala och psykiska. Här är några exempel på hur ensamhet och utanförskap kan påverka vår hälsa. 

1. Du fattar sämre beslut gällande din hälsa

Det finns mängder av vetenskapliga studier som visar att personer som upplever ensamhet eller utanförskap fattar sämre beslut gällande sin hälsa. De äter till exempel inte lika mycket grönsaker och frukt och är mindre benägna att motionera. 

En rapport publicerad 2018 visade också att personer som känner sig ensamma i större utsträckning vänder sig till mat, tobaksprodukter, alkohol eller droger för att dämpa sina känslor.

2. Du sover sämre

Det finns också forskning som tyder på att ensamhet kan leda till sämre sömnvanor exempelvis svårigheter att somna eller många uppvaknanden under natten. För en god natts sömn krävs det nämligen att vi känner oss trygga i vår omgivning, vilket vi sällan gör om vi känner oss utanför.

3. Du kan bli deprimerad

Visste du att ensamhet är en stor riskfaktor för att utveckla depression? Det visar en studie publicerad i The Lancet Psychiatry (2021). Samma studie visar dock att depression i sig inte nödvändigtvis behöver leda till en ökad känsla av ensamhet. 

4. Du kan drabbas av kronisk inflammation

När vår kropp upptäcker skadliga bakterier eller virus triggar den igång en inflammation för att hjälpa oss att bli friska snabbare. Men vid kronisk inflammation fortsätter kroppen att trigga immunförsvaret, trots att det egentligen inte finns några faror. Den här typen av tillstånd kan öka risken att drabbas av svårare sjukdomar, så som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

Forskning tyder på att personer som lever i ensamhet och utanförskap är mer benägna att utveckla en kronisk inflammation. Orsaken verkar vara att kroppen upplever ensamhet som stress eller smärta. 

Läs också: 8 fördelar med föreläsningar online

5. Du löper ökad risk att drabbas av demens

En studie från 2018 visar att personer som upplever större ensamhet har 40 procents större risk att utveckla demenssjukdomar. Att samtala med andra och vårda relationer har nämligen visat sig ha en stor inverkan på vår kognitiva förmåga. Annan forskning visar liknande resultat, men trycker på att risken för att utveckla demens ökar vid känslor av ensamhet snarare än vid social isolering. 

6. Du kan leva ett kortare liv 

Alla ovanstående effekter bidrar till att personer som är eller känner sig ensamma i regel också lever kortare liv. Studier visar att ensamhet faktiskt kan öka risken för tidig död med mellan 26 och 29 procent. Samtidigt kan en stark känsla av gemenskap och social tillhörighet istället minska risken för tidig död med hela 50 procent.

Hur hittar man samhörighet?

Att hitta samhörighet kan vara lättare sagt än gjort, men det finns faktiskt flera sätt att stärka sin känsla av gemenskap. 

Du kanske kan börja med en ny hobby som du tycker om för att träffa likasinnade personer. Om du till exempel tycker om att laga mat kan du testa en matlagningskurs, gillar du yoga kan du börja med klasser och tycker du om att fotografera kanske du kan gå med i en fotoklubb. 

Även din trosuppfattning kan göra att du känner mer tillhörighet. Då kan du med fördel engagera dig i din lokala kyrka.

Av Elsa Larsson

depressiongemensam hobbysömnsömn och hälsa