I denna artikel kommer vi att utforska vikten av välgörenhet, men också för- och nackdelarna med olika organisationer som kan vara bra att känna till.

Stötta det du brinner för

Det fina med välgörenhet är att det idag finns mängder av olika välgörenhetsorganisationer som stöttar en rad olika ändamål. På så sätt är det enkelt att hitta en organisation som brinner för samma saker som dig. 

Om natur och klimat är en av dina största hjärtefrågor finns det välgörenhetsorganisationer som arbetar för att minska vår klimatpåverkan och stötta den biologiska mångfalden, exempelvis WWF. Det finns också organisationer som hjälper till att minska fattigdom i utvecklingsländer och stöttar kvinnors rätt till utbildning och arbete. Andra exempel på välgörenhetsorganisationer är de som bidrar till forskning kring olika sjukdomar, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, cancer, ALS och Alzheimer.

Oavsett vad du brinner för är sannolikheten stor att det finns en organisation som arbetar med det du tycker är viktigt. Och eftersom de flesta organisationer är ideella är de helt och hållet beroende av folkets bidrag för att hålla igång sin verksamhet. 

Läs också: Så hittar du din tribe

Även små bidrag gör skillnad

En vanlig missuppfattning är att ett litet bidrag inte kommer att göra någon skillnad i det långa loppet. Så är det förstås inte alls, utan alla bidrag räknas, även de allra minsta. Dessutom kan även små bidrag göra stor skillnad om alla tänker på samma sätt. Om halva Sveriges befolkning till exempel skulle skänka bara 10 kronor i månaden till välgörenhet varje månad skulle det bli 50 miljoner kronor (!). 

Det som däremot är viktigt att se till är att pengarna faktiskt hamnar där de gör skillnad, vilket kan vara ganska svårt. Ett sätt att säkerställa detta är att kontrollera om välgörenhetsorganisationen har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett sådant konto krävs det att minst 75 procent av bidragen ska gå till den välgörande verksamheten.

För- och nackdelarna med välgörenhetsorganisationer

Välgörenhetsorganisationer arbetar för att skapa positiv skillnad i världen och är därför viktiga för vårt samhälle. Men som med alla organisationer finns det för- och nackdelar som är värda att överväga:

Läs också: Många saknar ett community

Fördelar

  • Räckvidd och kapacitet. Välgörenhetsorganisationer har ofta resurser och kapacitet att nå ut till människor i avlägsna och svåråtkomliga områden. Genom sina nätverk och samarbeten kan de leverera hjälp och stöd till dem som behöver det som mest.
  • Medvetenhet och kampanjer. När det gäller att öka medvetenheten kring både sociala, miljömässiga och hälsorelaterade frågor spelar välgörenhetsorganisationerna en viktig roll. En stor del av verksamheten handlar därför om att bedriva kampanjer för att sprida kunskap som ska få allmänheten att agera.
  • Mer transparens. Många välgörenhetsorganisationer är väldigt transparenta med att visa vad bidragen faktiskt går till, exempelvis genom att skicka ut nyheter och uppdateringar om olika projekt. Som tidigare nämnt är många välgörenhetsorganisationer dessutom kontrollerade, vilket säkerställer att pengarna inte hamnar på fel ställe.

Nackdelar 

  • Byråkrati och administrativa kostnader. En del välgörenhetsorganisationer kan vara föremål för byråkrati och ha administrativa kostnader som gör att en mindre andel av de insamlade medlen når fram till de som behöver det. Därför är det viktigt att kontrollera hur organisationer använder sina resurser och hur mycket som går till själva ändamålet.
  • Begränsad långsiktig inverkan. Välgörenhetsarbete kan ibland fokusera på att tillhandahålla omedelbart stöd och lindring utan att lägga fokus på vad som orsakar problemen från första början. För att skapa verklig och långsiktig förändring kan det krävas en bredare strategi och samarbete med andra sektorer.
  • Potentiell konkurrens. Ibland kan det uppstå konkurrens mellan olika välgörenhetsorganisationer som arbetar inom samma område. För att undvika resursslöseri och duplicering är det viktigt att de samarbetar och samordnar sina insatser istället för att konkurrera.

Av Elsa Larsson

ekonomiforskningmiljöVälgörenhet