D-vitamin

D-vitamin är den vitamin som omnämnts oftast i samband med covid-19. Det finns nämligen studier som visar att svårt sjuka patienter och döda i covid-19 många gånger har haft D-vitaminbrist. Därför kan tillskott med D-vitamin minska risken för svåra symptom vid covid-19.

Det är särskilt viktigt för riskgrupper att se över sina D-vitaminnivåer. De riskgrupper som drabbas extra svårt av covid-10 är bland annat:

  • Äldre
  • Överviktiga
  • Personer med diabetes typ 2
  • Personer med mörk hy

Ovanstående riskgrupper har ofta lägre D-vitamin-halter än andra grupper. I Sverige är risken för låga nivåer av det livsviktiga D-vitaminet sannolikt ännu större på grund av bristen på solljus under vinterhalvåret.

För att kroppen ska kunna producera sitt eget D-vitamin behöver huden exponeras för UVB-ljus från solen. Under de mörka vintermånaderna är det därför extra viktigt att få i sig D-vitamin via kosten eller från kosttillskott.

Läs också: Varför ska jag ta extra D-vitamin?

Uppmanar till ökat intag av D-vitamin

I Sverige finns det ingen officiell rekommendation att öka intaget av D-vitamin med exempelvis kosttillskott. Däremot har många andra länder, exempelvis Storbritannien, utfärdat en allmän rekommendation att öka intaget av D-vitamin under pandemin. En av anledningarna till detta är att brist på D-vitamin enligt forskare kan leda till ett svårare sjukdomsförlopp för personer som drabbas av covid-19.

Eftersom tidigare forskning visar att D-vitamin kan ge ett visst skydd mot luftvägsinfektioner är det även rimligt att anta att vitaminet också kan ge ett visst skydd vid en lung- och luftvägssjukdom som covid-19.

Den svenska D-vitaminforskaren Peter Bergman vid Karolinska institutet var en av forskarna bakom den internationella studien som bevisade D-vitaminets roll mot luftvägsinfektioner. Han citeras ofta i media eftersom han menar att det finns tillräckligt med stöd för att D-vitamin skyddar mot covid-19.

C-vitamin

Det finns ingen forskning som bevisar att C-vitamin ger ett bättre skydd mot covid-19. Däremot finns det omfattande forskning som visar att C-vitamin spelar en betydande roll för immunförsvaret.

C-vitamin är ett vattenlösligt vitamin som fungerar som antioxidant. C-vitaminet antioxidanta egenskaper kan motverka infektioner, virus och bakterier. Det rekommenderas ofta för att motverka infektionssjukdomar och enligt Läkartidningen kan höga doser av C-vitamin ha viss effekt vid covid-19.

Läs också: C-vitamin: Ett anti-stressvitamin

Zink

Zink är en livsnödvändigt mineral som är viktig för att immunsystemet och ämnesomsättningen ska fungera som den ska. Forskning visar att zink också kan bidra till en antiviral immunitet och minska infektionsrisken.

Det saknas studier som styrker att zink skyddar mot covid-19, men eftersom mineralet spelar en betydande roll för immunsystemet menar många forskare att det eventuellt kan ge skydd. Framför allt bör du undvika låga nivåer av zink då det finns ett samband mellan låga nivåer av zink och infektioner och inflammationer.

Selen

Selen är ett viktigt enzym som deltar i immunologiska försvarsmekanismer. Forskning visar att det kan finnas ett samband mellan låga nivåer av selen och dödlighet vid covid-19. Att se till att ha normala nivåer av selen kan därför eventuellt skydda mot corona.

Läs också: Selen – vanliga symtom på brist + rätt sätt att få i dig extra

Summering

Även om forskningen på vitaminernas effekt mot covid-19 fortfarande är begränsad finns det mycket som tyder på att intag av vissa vitaminer kan förbättra ditt immunförsvar. Om du är i en riskgrupp kan det därför vara en god idé att komplettera med exempelvis vitamin D, C, zink och selen.

Av: Elsa Larsson

Skyddande vitaminer

BioCare Quercetin Plus – kombinerar näringsämnena quercetin, bromelain och vitamin C. Denna användbara formula innehåller även C-vitamin för dess bidrag till immunsystemets normala funktion och för skydd av celler mot oxidativ stress.

D-vitamin 2000 – Eftersom UVB filtreras bort i atmosfären när solen står lågt, kan vi på våra breddgrader bara bilda D-vitamin under sommarhalvåret. Och bara när vi exponerar huden för sol.

C-vitaCovid-19d-vitaminSelenZink