Depression

Att känna sig lite håglös eller nere ibland är inte konstigt men om ingenting skapar lust under en längre tid eller riktigt berör dig, kan du ha drabbats av en depression. Depression är en sjuklig form av ett nedsatt stämningsläge som påverkar hela välbefinnandet hos en person.

Vem drabbas av depression
Depression är en vanlig sjukdom och var femte svensk drabbas någon gång. Vissa personer drabbas lättare än andra.

Symptom på depression
Många som drabbas av depression ser ingen tydlig orsak och ibland är det så enkelt som att biologisk sårbarhet, ärftlighet eller stress är anledningen bakom. En depression kan också vara ett tidigt tecken på en annan sjukdom som brist på sköldkörtelhormon, blodbrist eller demens.

De viktigaste symptomen på depression är:

 • att du blir lättirriterad och får svårt att koncentrera dig
 • ångest och sömnproblem
 • du känner dig likgiltig och upplever tillvaron som allmänt tung och meningslös
 • din aptit minskar och du går ner i vikt
 • bristande intresse eller glädje i vardagen
 • rastlöshet
 • minskad sexuell lust
 • mindre energi och trötthet
 • självförringande tankar, självförebråelse, överdriven skuldkänsla
 • oklara kroppsliga besvär och överdriven oro kring kroppslig sjukdom
 • nedsatt koncentrationsförmåga, långsam tankegång och obeslutsamhet
 • återkommande tankar om döden och självmordstankar

En depression kan vara lindring, måttlig eller djup. Vid en djup depression kommer du knappt upp ur sängen och du kan ha tankar på att vilja sluta leva. Om du mår så är det viktigt att söka hjälp.

När ska man söka hjälp?
Om man har flera tecken på depression bör man söka hjälp. Det är också viktigt att söka hjälp om man inte orkar med de tuffa känslorna eller om man funderar på självmord.

Behandling vid depression
Fysisk aktivitet, bra mat och regelbunden sömn är extra viktigt vid en depression. Det är också viktigt att avstå alkohol eftersom det kan förvärra depressionen över tid.

I vissa fall är det lämpligt att använda antidepressiv medicin. Man kan också prova kognitiv terapi för att förstärka effekten av medicinen och för att hindra att depressionen kommer tillbaka senare i livet.

Om man lider av en riktigt svår depression och utgör fara för sig själv kan sjukhusvistelse bli aktuell.

Förebyggande av depression
Det finns en del saker man kan göra för att undvika att drabbas av depression.

 • Det är viktigt att upprätthålla en struktur i sin vardag
 • Träna! Motion anses ha mycket bra effekter för att förebygga depression
 • Ha en bra relation till dig själv och andra. Om du till exempel är sträng mot dig själv är det lättare att bli deprimerad. Men om du accepterar dina dåliga sidor är risken för att bli deprimerad mindre.