I artikeln nedan kommer några tips på hur du kan tänka inför en hållbar och hälsosam renovering.

Återbruk

Det finns flera butiker i landet som säljer  allt från begagnade dörrar till beslag och handtag. Du ger inte bara sakerna nytt liv, du sparar även pengar och får mer unika saker. Sök på återbyggsdepå på internet så hittar du flera ställen. Glöm inte att sortera ditt eget byggavfall också! Sortera och återvinn.

Färg och lack

Många färger inklusive många miljömärkta innehåller massor med kemikalier som t ex möglebekämpningsmedel, konserveringsmedel, tensider, mjukgörare m.m. Dessa ämnen finns kvar och avges i inomhusluften under en lång tid. Det finns många bättre alternativ till dessa. Äggoljetempera, lerfärg, linoljefärg och slamfärg är några exempel. Byggnadsvårdsbutiker har ofta dessa färger och  är bra på att förklara hur man gör. Skriv upp vilken färg du har använt så kan du måla enstaka partier i framtiden om det blir märken på väggen, istället för att måla om hela rummet

Läs också: 9 tips för en hållbar renovering

Välj trä med omsorg

Använd solida träplankor istället för laminat när du lägger trägolv. Då kan du slipa om dessa när de blir repiga. Olja eller såpskura. Undvik ädelträ till all renovering då avverkningen av de långsamtväxande tropiska skogarna är en akut miljöfråga. Använd gärna fur som vi har mycket av i Sverige. 

Riv inte allt

Gör enkla förändringar som ger stor effekt istället för att riva allt. Se vad du tillexempel kan byta i ditt kök eller badrum innan du river ut allt. Bänkskiva, skåpsluckor, skåpbeslag. Ibland kan man sätta nytt kakel ovanpå det gamla och hela köket eller badrummet får ett lyft.

Välj även det som inte syns med omsorg

På 80- talet började man tänka mer på vilka material som används vid husbyggen och renoveringar, då man upptäckt flera material i husen som orsakat ohälsa. Det var spånskivor som avgav mycket formaldehyd, träsyllar på betongplattor som inte var uttorkade. Man använde också material på fel sätt vilket bland annat ledde till problem med mögel.

Välj rätt isolering

Cellplast (polystyrol) framställs i likhet med mineralullen i en mycket energikrävande process. Det innehåller styrol och giftiga flamskyddsmedel. Styrol misstänks skada arvmassan och är dessutom ett starkt nervgift. På grund av detta måste polystyrol lagras minst i två månader efter framställning innan det får säljas. Cellglas är ett bra alternativ vid grundisolering.

Var rädd om dig själv när du renoverar

Använd bra maskiner och bra arbetsställningar. Många maskiner går att hyra. Eller låna av en vän eller granne! Använd också skyddsglasögon, hörselkåpor och munskydd när det behövs. 

Av Johanna Stala von Schewen

hållbarhetmiljöMiljövänligtrenovering