Det finns några saker som du kan göra som konsument för att ta hand om skogen.

Köp miljömärkta produkter

Produkter som har märkningen FSC (Forest Stewardship Council) eller PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) garanterar att träet kommer från hållbart skogsbruk.

Minska köttkonsumtionen

Köttproduktionen är en av de största orsakerna till skogsskövling eftersom skogar ofta avverkas för att ge plats åt betesmarker och foderodlingar. Genom att minska köttkonsumtionen kan vi minska efterfrågan på dessa produkter och därmed minska trycket på skogarna.

Läs också: 9 saker du kan göra för skogen

Återvinn papper

Genom att återvinna papper minskar vi efterfrågan på nytt papper, vilket i sin tur minskar behovet av att avverka fler träd. Fibrerna i pappret går att återvinna upp till sju gånger innan de blir utslitna. Pappersförpackningarna transporteras till ett pappersbruk och där mals de ner till ny pappersmassa som används till nya kartonger och ny wellpapp.

Stöd organisationer som arbetar mot skogsskövling

Det finns många organisationer som arbetar för att skydda skogarna runt om i världen. Genom att stödja dessa organisationer kan vi hjälpa till att stoppa skogsskövlingen.

Läs också: Materialism skapar ohälsa

Var medveten om vad du köper

Innan du köper en produkt, ta dig tid att undersöka varifrån den kommer och hur den har tillverkats. Genom att vara medveten om vad du köper kan du undvika produkter som bidrar till skogsskövling. Minska till exempel din användning av engångsprodukter.

Av Johanna Stala von Schewen

återvinningmiljöskogen