Blodtryck

Blodtryck är det tryck som uppstår när blodet pumpas från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Blodtrycket anges med två tal som åtskiljs av ett snedstreck. Det ena talet kallas övertryck och det andra undertryck. Övertrycket är trycket i pulsådrorna när hjärtat drar ihop sig (systoliskt tryck). Undertrycket är trycket i pulsådrorna mellan hjärtslagen (diastoliskt tryck). Ett blodtryck på 120/80 betyder alltså att trycket 120 är som högst och 80 som lägst.

Var femte vuxen har förhöjt blodtryck och många av oss har det utan att veta om det. Högt blodtryck skadar hjärtat och blodkärlen och ökar risken för till exempel blodpropp och hjärnblödning.

Ett optimalt blodtryck
Blodtrycket varierar dag till dag och minut till minut. För att ställa en säker diagnos behöver mätningen av blodtrycket ske vid upprepade tillfällen.

Det optimala är att ha ett blodtryck på 120/80 eller därunder. För personer under 50 år, och i synnerhet kvinnor, är det viktigt att det undre blodtrycket ligger rätt. För personer över 65 år är det övre trycket viktigast att titta på för att förutsäga risk.

Symptom på för högt blocktryck
Högt blodtryck ger vanligtvis inga symptom. Det är bara om blodtrycket är mycket högt som man kan uppleva symptom som yrsel och huvudvärk.

De flesta som har högt blodtryck och undersöks har ingen säker påvisbar orsak till det höga blodtrycket.

Egenvård
Livsstilen har stor effekt på ditt blodtryck och det finns mycket du kan göra själv för att sänka blodtrycket om det ligger för högt. Forskning visar att en sund livsstil med motion, sund kost med mycket frukt och grönsaker, fiberrik mat, intag av mineralet kalium, ingen rökning och en måttlig alkoholkonsumtion påverkar blodtrycket i positiv riktning. För mycket salt i maten och stor konsumtion av lakrits kan också påverka blodtrycket.

Styrketräning med måttlig belastning två-tre gånger i veckan har visat sig kunna sänka ett högt blodtryck. Fetma och övervikt ökar risken och viktminskning är en viktig åtgärd.

Om högt blodtryck inte behandlas under många år ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Blodtrycksbehandling med läkemedel är vanligtvis livslång men det kan hända att livsstilsförändringarna man genomför leder till så stora förbättringar att man kan sluta med läkemedelsbehandlingen.