Inflammation

En inflammation är kroppens reaktion på en skada eller ett angrepp av något slag, till exempel bakterier eller virus. Rodnad, svullnad, smärta och feber är några av symptomen på en inflammation men i vissa fall visar sig inga symptom alls.

När man får en inflammation ökar blodflödet i området och det område som är drabbat fungerar sämre. Man kan se reaktionen på en inflammation när ett sår har uppstått. På grund av de små, främmande partiklar som finns i ett sår skapar kroppen en inflammation för att rensa upp i såret. Kemiska ämnen frigörs för att avlägsna bakterier och virus och döda de främmande partiklarna. Samtidigt gör andra ämnen så att blodtillförseln ökar och de vita blodkropparna strömmar till för att döda bakterier och virus. Detta syns i form av en rodnad som uppstår samt värme, smärta, svullnad och i några fall minskad rörlighet.

En inflammation kan också uppstå utan att det finns bakterier eller virus närvarande, till exempel vid slag- och brännskador.

Kroppens försvarsreaktion
När våra kroppar drabbas av skadliga angrepp skyddar vår naturliga uppsättning av bakterier, virus och svampar oss mot angreppen och det uppstår en inflammation. På både huden och slemhinnorna samt i tarmarna finns ofarliga virus, svamp och bakteriesorter som försvårar för sjukdomsframkallande mikroorganismer att försöka sig. Bakterierna i tarmarna är tio gånger så många som kroppens egna celler och på senare år har kunskapen om hur viktiga bakterier är för hälsan, ökat.

Om kroppens egna försvar inte kan stoppa ett angrepp startas en inflammation. Cellerna i den delen av kroppen släpper då ut olika kemiska ämnen som gör att mer blod strömmar genom vävnaden och området svullnar eftersom det samlas vätska där.

Inflammationer som verkar i det dolda tros ligga bakom många kroniska sjukdomar. En del sjukdomar, som reumatism och tuberkulos gör också att man får en långdragen inflammation.

Inflammationer kan ofta läka ut av sig själv men om de inte gör det kan man behöva medicin för att bota dem.

Andra orsaker till inflammation
Olika infektioner är den vanligaste orsaken till inflammationer men även värme, kyla, kemiska ämnen, sårskador, benbrott eller allergier kan utlösa en inflammation.

Vid, så kallade, autoimmuna tillstånd, kan kroppen reagera med inflammation. Då angriper immunsystemet kroppens egen vävnad. Exempel på detta är reumatiska sjukdomar, vissa typer av blodbrist och vissa former av struma. Det finns också sjukdomar där det inte finns någon förklaring till varför inflammationen startar, till exempel muskelreumatism, MS och Crohns sjukdom.

När man har astma får man en inflammation i luftrörens slemhinna.